Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2020-10-14 przez k.junik


Napisany 2020-10-14 przez dyrektor


DZISIAJ O 15:00 UTC+02 – 17:00 UTC+02 Psycholog na pomoc! - bezpłatne konsultacje. Homine Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisany 2020-10-13 przez a.rybinska


Decyzją dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego (ze względu, iż 13-14.10. są dniami wolnymi od zajęć dla ucz. kl. 4-8, to nauczanie zdalne wprowadzamy od czwartku) z dniem 15.10.2020 r. wprowadza się nauczanie hybrydowe tj. w klasach 1-3 nauczanie w trybie stacjonarnym, w klasach 4-8 nauczanie w trybie zdalnym - które potrwa do 19.10.2020 r. (do poniedziałku włącznie). Zachowując środki ostrożności, prosi się rodziców o zwrócenie uwagi, aby w czasie kwarantanny uczniowie klas 4-8 nie przebywali w miejscach publicznych typu sklep, galerie handlowe... Informuję, iż jest drugi przypadek zakażenia SARS-CoV-2 nauczyciela uczącego w klasach 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 8a. Pragnę zwrócić uwagę, na Regulamin funkcjonowania SP23 w sytuacji przejścia na kształcenie zdalne i/lub hybrydowe", który znajduje się poniżej (umieszczony 11.10.) Najważniejsze informacje to, nauka wg planu lekcji, zajęcia on-line odbywają się na jednej platformie Microsoft Teams i trwają 30 min. Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-13 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem