Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603.z pózn. zm.) informuję, że po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dzień 13.10.2020 r. (wtorek), tylko dla ucz. kl. 4-8 dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela - 14.10.2020 r. (środa) DEN –jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. 4-8. W tym dniu tj. 14.10.2020 r. w klasach 1-3 będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze - decyzją nauczycieli uczących. Z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-12 przez dyrektor


Szanowni Rodzice Pragnę poinformować, iż w dniu wczorajszym u jednego nauczyciela mającego zajęcia w klasach: 4a, 4b, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b wynik badania na Koronawirus jest wynikiem pozytywnym. Zachowując środki ostrożności, wstępną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest odwołanie zajęć w kl. 4-8 w dniu jutrzejszym tj. 12.10.2020 r. Natomiast klasy 1-3 pracują wg planu. Jedynie w sytuacji gdy uczeń kl. 4-8 ma rodzeństwo w klasach młodszych prosi się rodziców o pozostawienie dzieci młodszych również w domu. Ostateczna decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostanie podjęta jutro i Państwu przekazana tymi samymi kanałami co w dniu dzisiejszym (dziennik elektroniczny, mail RR, strona internetowa szkoły). Pragnę nadmienić, iż nauczycielka czuje się w miarę dobrze (ból głowy) i przebywa w domu. Proszę o zachowanie spokoju. Zależy nam bardzo na zdrowiu naszych uczniów, nauczycieli, jak również ich rodzin i dokładamy wszelkich starań, by zachować możliwie jak największe środki ostrożności. z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-11 przez dyrektor


Napisany 2020-10-11 przez dyrektor


Bardzo proszę pamiętać o aktualizacji opinii (kl.VIII!) - do 15.10.br Rodziców proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny!!!! Proszę Państwa, nie jestem w stanie wysyłać maili (odbieram ich dziennie ok 50-100)!

Napisany 2020-10-08 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem