Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

E-CZYTELNIA Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych – publikacje dostępne jako darmowe ebooki dla użytkowników WSBSz i WPE (e-czytelnia) (https://prolib.edu.wroclaw.pl, https://pe.edu.wroclaw.pl)

Napisany 2021-03-22 przez a.rybinska


Publikacje dostępne online Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 : z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele / redakcja naukowa Jacek Pyżalski. Warszawa: EduAkcja, 2020. Edukacja zdalna – co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? / Grzegorz Ptaszek, Grzegorz D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej Dębski, Magdalena Bigaj. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. Jak ćma –przejawy depresji w różnych okresach życia / Anna Antosik-Wójcińska, Tadeusz Parnowski, Łukasz Święcicki. Warszawa : ITEM Publishing, 2012. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Nastoletnia depresja - materiały dla nauczyciela, rodzica i ucznia Nastoletnia depresja : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. Materiał opracowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Nastoletnia depresja : poradnik dla rodziców. Warszawa 2018. Materiał opracowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole / Joanna Szymańska. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. One są wśród nas (II seria) (ore.edu.pl) Zarządzanie emocjami : krok w stronę zdrowia psychicznego / Marta Jankowska. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2020. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców Wsparcie psychologiczne – Agnieszka Ratajczak-Mucharska Materiały audiowizualne Życie z depresją "Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci" - dr Magdalena Śniegulska - wykład Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - Artur Gębka, Joanna Gutral - webinarium Stres w czasach zarazy - jak pomóc sobie i bliskim? - nagranie z 24 marca 2020 r. Fundacja Wychowanie w szacunku, wywiad z Jowitą Wowczak Empatia w relacjach z uczniami online – nagranie z 15 marca 2020 r. Strony internetowe •www.forumprzeciwdepresji.pl •ww.depresja.org •www.zobaczznikam.pl •www.zobaczjestem.pl •www.twarzedepresji.pl

Napisany 2021-03-22 przez a.rybinska


W ubiegłym miesiącu Dzieci z klasy 2c i 2d wykonywały prace w podziękowaniu dla służby zdrowia. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy! Spośród naszych prac medycy wybrali jedną, która zakwalifikowała się do konkursu. Zachęcamy do głosowania na pracę Danusi Kurysz z klasy 2d- codziennie możemy oddać jeden głos, a głosowanie trwa do 25 marca. https://medycydziekujemy.pl/konkurs/ (Danusia Sp23 Wrocław)

Napisany 2021-03-21 przez b.bogusz


Laureatów konkursów i olimpiad zachęcam do rozważenia udziału w konkursie: Szkolny Nobel" W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach objętych Konkursem. Wnioski mogą zgłaszać podmioty związane ze szkolną lub pozaszkolną działalnością oświatowo-wychowawczą. Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promocję najwybitniejszych uczniów Wrocławia. Bez opłat. Termin i sposób załatwienia sprawy: Termin składania wniosków upływa dnia 27 kwietnia danego roku. wnioski do pobrania: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/19285/stypendium-dla-laureatow-konkursu-szkolny-nobel Vide: Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel” - Sprawy ...bip.um.wroc.pl › sprawa-do-zalatwienia › stypendium-... Wnioski mogą zgłaszać podmioty związane ze szkolną lub pozaszkolną działalnością ... Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promocję ... Statystyki oglądalności BIP; Ostatnia aktualizacja BIP 19.03.2021 15:41.

Napisany 2021-03-19 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem