Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 07 May 2021 przez m.oracz


Możliwe konkursy plastyczne i literackie Właśnie ogłoszono dwa konkursy plastyczne: Wrocławskie Hospicjum dla dzieci i Przylądek Nadziei. Zapraszam też klasy IV i V do udziału w konkursie literackim na temat: „List do Taty”. Jeśli będą chętni, to proszę się zgłaszać przez dziennik.

Napisany 06 May 2021 przez a.rybinska


Żonkil - symbolem .... konkurs Wr.Hospicjum dla Dzieci. Czy są chętni? Właśnie ogłoszono konkurs, który potrwa do 4 czerwca! 😊 Są dwie kategorie: literacka i plastyczna. ✍️ Główny wymóg to wykorzystanie w swoim utworze/dziele motywu pól nadziei, hospicjum lub wolontariatu. Młodzi literaci: 👉 forma wierszowana – sonet, haiku, fraszka itp. Maksymalnie do 300 znaków 👉dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas a stronie), Uzdolnieni artyści: 👉 wykorzystanie w swojej pracy logotypu Pól Nadziei lub Fundacji, format A3 pionowo, technika dowolna, 👉 dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas na stronie), przyklejonej na odwrocie pracy ℹ Nagrodą jest umieszczenie 12 wygranych prac w naszym Kalendarzu Pól Nadziei na 2022 rok! 🥰 Regulamin na stronie: https://hospicjum.wroc.pl/pola-nadziei-20202021 Powodzenia! 💙

Napisany 06 May 2021 przez a.rybinska


Zapraszam uczniów-obcokrajowców do kontaktu: konkurs plastyczny dla uczniów, którzy przyjechali z innego państwa. Proszę o rysunek-biało czarny, format A4-kartka z bloku technicznego na temat; "Ja i mój Wrocław" Może być komiks, rysunek, dowolna technika... Proszę przynieść na portiernię do 14.05!!! - wraz z pisemną zgodą (wydrukowanie wzory leżą na portierni)

Napisany 05 May 2021 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... 176 ... 178 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem