Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Zapraszam serdecznie do obejrzenia drugiego zadania konkursowego, które poświęciliśmy akcji #save water. Talent naszych uczniów i zaangażowanie w problem zasługuje na miły komentarz i serduszko 👏💧🌍😍 https://padlet.com/jtrelka0205/jfnk748d8fxs

Napisany 2020-05-26 przez j.trelka-stanczyk


W tym tygodniu kończymy akcję "Akcja w koronie" / "Wolontariat w koronie". Natalia i Michał, Bolek, Damian, Ola i Jacek - gratulacje! Dziękuję Rodzicom za przesłanie zdjęć - wkrótce w galerii, a Uczniów i Rodziców podziwiam za zaangażowanie!

Napisany 2020-05-26 przez a.rybinska


Szanowni Rodzice. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani skorzystaniem przez ucznia z w/w zajęć są zobowiązani do złożenia oświadczenia, co najmniej dzień wcześniej, wyłącznie drogą mailową na adres post@sp23wroc.pl , a także zapoznania się i bezwzględnego stosowania Procedur umieszczonych na stronie szkoły w zakładce "Dla Rodziców" (link - Procedury funkcjonowania klas 1-3 od dnia 25.05.2020 r.). z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-05-22 przez dyrektor


Uczniu, * Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich procedurą i harmonogramem, (szczegółowa Procedura została umieszczona na stronie szkoły w zakładce "Dla Rodziców"). * Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. * Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. * Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. * W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. * Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. * Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. * Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. * Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Harmonogram konsultacji w SP 23 dla uczniów klas 8. od dnia 25.05.2020 r. Każdy uczeń chcący skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem indywidualnie i przychodzi punktualnie na uzgodnioną wcześniej godzinę p.Małgorzata Zińczuk - j. polski, środa 9-12 s.14. p.Karolina Junik - j. polski, wtorek 10-13 s.11 p.Joanna Kurnicka - matematyka, środa 9.30-12.30 s.5 p.Kamil Wieczorek - biologia, wtorek 10-12 s.4 p.Marcin Łoboda - j. polski , czwartek 10-14 s.14 p.Małgorzata Dziundzio - j. angielski , wtorek 10-13 s.12 p.Paulina Gołdys - j. angielski , poniedziałek 12.30-15 s.12 p.Grażyna Klęk - biologia/geografia, piątek 8-11 s.4 p.Andrzej Rębisz - WOS ,poniedziałek 8-12 s.012 p.Wojciech Misiewicz - chemia, czwartek 12-14 s.12 p.Bartłomiej Gawron - w-f , środa 10-11 sala gim. p.Barbara Grudzińska - w-f , środa 11-12 sala gim. ks.Grzegorz Kopij - religia , wtorek 12-14 s.5 p.Katarzyna Wnuk - psycholog , czwartek 11.30- 14.30 p.Agnieszka Rybińska - pedagog , środa 11.30-14.30 p.Agnieszka Haszto - matematyka , środa 13.15-14 s.13 p.Ewa Sawicka - Informatyka, matematyka piątek 9:00 - 13:00 sala komputerowa p.Kałwik Małgorzata - j. niemiecki , poniedziałek 12:00-14:00 s.6 p.Kajetan Ładosz - fizyka , piątki 8.50 - 10.20 s.12 p. Piotr Zabielski - historia , środy 12.00 -13.00 s.6. Z serdecznymi pozdrowieniami Lucyna Cempel

Napisany 2020-05-20 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem