Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Publikacje dostępne online Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 : z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele / redakcja naukowa Jacek Pyżalski. Warszawa: EduAkcja, 2020. Edukacja zdalna – co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? / Grzegorz Ptaszek, Grzegorz D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej Dębski, Magdalena Bigaj. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. Jak ćma –przejawy depresji w różnych okresach życia / Anna Antosik-Wójcińska, Tadeusz Parnowski, Łukasz Święcicki. Warszawa : ITEM Publishing, 2012. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. Nastoletnia depresja - materiały dla nauczyciela, rodzica i ucznia Nastoletnia depresja : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych. Materiał opracowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Nastoletnia depresja : poradnik dla rodziców. Warszawa 2018. Materiał opracowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole / Joanna Szymańska. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. One są wśród nas (II seria) (ore.edu.pl) Zarządzanie emocjami : krok w stronę zdrowia psychicznego / Marta Jankowska. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2020. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl) Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców Wsparcie psychologiczne – Agnieszka Ratajczak-Mucharska Materiały audiowizualne Życie z depresją "Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci" - dr Magdalena Śniegulska - wykład Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - Artur Gębka, Joanna Gutral - webinarium Stres w czasach zarazy - jak pomóc sobie i bliskim? - nagranie z 24 marca 2020 r. Fundacja Wychowanie w szacunku, wywiad z Jowitą Wowczak Empatia w relacjach z uczniami online – nagranie z 15 marca 2020 r. Strony internetowe •www.forumprzeciwdepresji.pl •ww.depresja.org •www.zobaczznikam.pl •www.zobaczjestem.pl •www.twarzedepresji.pl

Napisany 22 Mar 2021 przez a.rybinska


W ubiegłym miesiącu Dzieci z klasy 2c i 2d wykonywały prace w podziękowaniu dla służby zdrowia. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy! Spośród naszych prac medycy wybrali jedną, która zakwalifikowała się do konkursu. Zachęcamy do głosowania na pracę Danusi Kurysz z klasy 2d- codziennie możemy oddać jeden głos, a głosowanie trwa do 25 marca. https://medycydziekujemy.pl/konkurs/ (Danusia Sp23 Wrocław)

Napisany 21 Mar 2021 przez b.bogusz


Laureatów konkursów i olimpiad zachęcam do rozważenia udziału w konkursie: Szkolny Nobel" W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach objętych Konkursem. Wnioski mogą zgłaszać podmioty związane ze szkolną lub pozaszkolną działalnością oświatowo-wychowawczą. Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promocję najwybitniejszych uczniów Wrocławia. Bez opłat. Termin i sposób załatwienia sprawy: Termin składania wniosków upływa dnia 27 kwietnia danego roku. wnioski do pobrania: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/19285/stypendium-dla-laureatow-konkursu-szkolny-nobel Vide: Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel” - Sprawy ...bip.um.wroc.pl › sprawa-do-zalatwienia › stypendium-... Wnioski mogą zgłaszać podmioty związane ze szkolną lub pozaszkolną działalnością ... Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promocję ... Statystyki oglądalności BIP; Ostatnia aktualizacja BIP 19.03.2021 15:41.

Napisany 19 Mar 2021 przez a.rybinska


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE na czas pandemii Szanowni Państwo Obecna sytuacja jest nowa i trudna dla nas wszystkich. Budzi wiele emocji i napięć, które dzielimy z większością naszego społeczeństwa. Tym bardziej, że część z nas pełni przecież wiele ról jednocześnie: rodziców – dla swoich własnych pociech, opiekunów dla swoich rodziców i seniorów z najbliższego otoczenia, wychowawców dla naszych uczniów i często: wsparcia dla rodziców naszych uczniów. Trudno jest pogodzić wszystkie te role z jednoczesnym wyzwaniem jakie niesie nam edukacja zdalna. W tak szczególnym czasie możecie Państwo potrzebować więcej wsparcia niż kiedykolwiek wcześniej. Warto o nie zadbać we własnym imieniu i dla siebie, tak jak podczas awarii samolotu maskę tlenową zakładamy w pierwszej kolejności sobie, a dopiero potem dziecku czy osobie pod naszą opieką. Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku i ustaleniu osobistych priorytetów na ten trudny czas. Mogą dotyczyć one Waszej pracy zawodowej, edukacji zdalnej, kontaktu z uczniami, ale przede wszystkim spraw najistotniejszych: zdrowie i bezpieczeństwo Wasze i Waszej Rodziny, pewien minimalny dobrostan, który umożliwi Wam codzienne funkcjonowanie, także zawodowe – w tych dość chaotycznych i nietypowych warunkach. Poniżej zamieszczam informacje i wskazówki, które możecie wykorzystać dla siebie, ale także przekazać i udostępnić Waszym uczniom i ich rodzicom. Jako psycholog - doradca metodyczny, także pozostaję do Państwa dyspozycji. Możemy konsultować sytuacje, które Was niepokoją. Dyżuruję on-line od poniedziałku do środy w godz. 10.00- 14.00 (możliwy kontakt także w innych godzinach – po uprzednim ustaleniu) Zapraszam do kontaktu poprzez: poczta e-mail: aratajczak.mediacje@gmail.com lub telefonicznie nr. 662 193 913 - po uprzednim wysłaniu SMS z informacją kto i w jakiej sprawie się kontaktuje. (Podaję swój numer prywatny, ale logistyka mojego mieszkania wymaga przeorganizowania się w celu zapewnienia prywatności i dyskrecji rozmowy – stąd prośba o poprzedzającego SMSa) Z życzeniami zdrowia i spokoju w sercu w ten niespokojny czas Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Napisany 19 Mar 2021 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem