Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W Akademii Potencjałów (projekcie z ramienia Fundacji Veritas) we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10a ruszają zapisy na nowe warsztaty dla dzieci. Zajęcia z racji nowych obostrzeń są tymczasowe wstrzymane. O ich ponownym stracie będziemy informować na naszej stronie oraz mailowo zapisanych już uczestników. Tymczasem zapraszamy na rekrutację. Projekt dedykowany jest w pierwszej kolejności dla dzieci z rodzin wielodzietnych, z trudniejszą sytuacją materialną, a także ukierunkowanych hobbystycznie. Aktualnie są miejsca na warsztatach z działu artystycznego: malarstwo i rysunek, gra na instrumentach, filcowe robótki, działu naukowego: kreatywność- twórcze rozwiązywanie problemów, praca w grupie, a także sportowego: nordic walking. Przy każdym warsztacie na stronie podane są kryteria zapisów ( wiek, liczba osób, ukierunkowanie na pasję). Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE przez formularz zgłoszeniowy na dole strony. https://a-p.edu.pl/ Akademia Potencjałów | Fundacja Veritashttps://a-p.edu.pl MAŁGORZATA SZYMCZAK KOORDYNATOR PROJEKTU FUNDACJA VERITAS ul. Jeździecka 10a, 53-032 Wrocław tel: 535357040 e-mail: m.szymczak@fundacja-veritas.pl | www.fundacja-veritas.pl

Napisany 25 Mar 2021 przez a.rybinska


SZANOWNI PAŃSTWO, 21 MARCA FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ROZPOCZĘŁA AKCJĘ WIOSNĄ STYPENDIA ROSNĄ! AKCJA POTRWA CAŁĄ KALENDARZOWĄ WIOSNĘ - AŻ DO 21 CZERWCA 2021 R. W ramach akcji Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną przez społeczności szkolne na stypendia dla swoich uczniów. Taka zbiórka wspiera w szkole rozwój solidarności i samopomocy. Jest szansą na zmotywowanie uczniów do działania na rzecz innych, a także na integrację ze szkołą absolwentów i sąsiadów szkoły. Zebrane środki w całości trafią w postaci stypendiów do wskazanych przez Państwa zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Uczniów, którym sytuacja finansowa uniemożliwia rozwój pasji i talentów. ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA! Każda szkoła otrzyma: -> podwojenie zebranych pieniędzy na stypendia: np. jak szkoła zbierze 500 zł, otrzyma od fundacji drugie 500 zł, jak zbierze 2000 zł, otrzyma od fundacji drugie 2000 zł. (maksymalna kwota dopłat od fundacji to 20 000 zł) ->ma dedykowane subkonto bankowe (fundacja odpowiada za jego prowadzenie) -> możliwość udziału w nieodpłatnych warsztatach online z Jerzym Miką - wybitnym trenerem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu Warsztaty odbędą się 12 i 15 kwietnia w godzinach 15:00 - 18:00. Jeżeli będzie duże zainteresowanie warsztatami zaproponujemy kolejny termin -> pakiet materiałów promocyjnych potrzebnych do prowadzenia lokalnych zbiórek Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera żadnych opłat, ani prowizji. CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? * przeczytaj * odwiedź stronę mikolaj.org.pl/stypendia * napisz do nas: stypendia@mikolaj.org.pl * zadzwoń do nas: +48 791 793 021 Z serdecznymi pozdrowieniami, Antonina Grządkowska Fundacja Świętego Mikołaja tel. +48 791 793 021 e-mail: stypendia@mikolaj.org.pl www.mikolaj.org.pl

Napisany 24 Mar 2021 przez a.rybinska


Napisany 23 Mar 2021 przez i.bilinska


Szanowni Państwo, Konsultacje przy ul. Przystankowej prowadzone przez Pedagoga/Psychologa z zakresu POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ będą odbywały się - jak dotąd przy ul. Przystankowej - po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny przez dziennik elektroniczny. Proponujemy stałą datę: • Pedagog szkolny – codziennie w godzinach pracy (wg grafiku). Nr tel. szkolny + nr wewn.140 • Psycholog kl.IV-VIII p. A.Iwanicka – wtorki - czwartki – w godzinach pracy (wg grafiku). Nr tel. szkolny + nr wewn.140 • Psycholog kl.I-III p. M.Kowal-Mróz – w godzinach pracy (wg grafiku)- wewn.141 Ponieważ pracujemy w tym samym gabinecie, możliwa będzie zamiana terminów między Pedagogiem a Psychologiem, w zależności od Państwa potrzeb, tak jak robiłyśmy to do tej pory. Konsultacje są dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez dziennik elektroniczny, aby można było ustalić indywidualną godzinę. Z wyrazami szacunku Zespół Wsparcia P-P

Napisany 22 Mar 2021 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... 176 ... 178 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem