Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W ramach przedmiotu doradztwo zawodowe, w dniu 27.11.2019 roku odbył się wewnątrzszkolny konkurs zawodoznawczy „GPS po zawodach”. Celem konkursu było promowanie kształcenia zawodowego. Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć trzyosobowych zespołów z klas 7 i 8. Zadaniem zespołów było zaprezentowanie wybranego zawodu, którego uczą szkoły we Wrocławiu. Punktację obejmował wykonany plakat oraz jego prezentacja przed komisja konkursową i publicznością uczniowską. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca: Pani wicedyrektor mgr Mirosława Krzemińska Członek komisji: Pani mgr Karolina Junik Członek komisji: Pani mgr Grażyna Klęk po prezentacji przez zespoły wybranego zawodu oceniła dokonania uczniów według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Publiczność składająca się z reprezentacji klas również mogła oddać głos na najlepszy zespół według ich własnego uznania. Wyniki zawarte są w protokołach z konkursu. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy pierwsze zespoły nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięski zespół w składzie: Amelia Głuszak, Zuzanna Zabłotni, Nina Błaszkiewicz będą reprezentować szkołę w II etapie międzyszkolnym. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużej wiedzy na temat przygotowanych zawodów, umiejętności artystycznych w przygotowaniu plakatów oraz ich prezentacji. Konkurs koordynowała i przygotowywała do niego uczniów Pani mgr Zuzanna Hauza, która jest w naszej szkole doradcą zawodowym.

Napisany 2019-12-02 przez k.junik


W dniu 26.11.2019 roku klasa 8b wraz z doradcą zawodowym i wychowawczynią uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez CKZ. Trzygodzinne zajęcia obejmowały: ofertę edukacyjną wrocławskich szkół ponadpodstawowych, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, tworzenie listy preferencji i obliczanie punktów rekrutacyjnych, test predyspozycji zawodowych. Po zapoznaniu uczniów przez doradców zawodowych pracujących w CKZ z ofertą szkół wrocławskich oraz zasadami rekrutacji, uczniowie mieli możliwość samodzielnego tworzenia listy preferencji wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Wybierali klasy, obliczali punkty rekrutacyjne na podstawie symulowanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, uwzględniali oceny z przedmiotu i zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz innych osiągnięć - np. konkursów zatwierdzonych przez Kuratora Oświaty. Te informacje i ćwiczenia pomogą uczniom klas 8 w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych już po egzaminie kwietniowym.

Napisany 2019-12-02 przez k.junik


3 XII klasa 7b, a 10 XII 7c wychodzą z Wychowawcami do "Miejscówki" na warsztaty "Marionetki" ( z zakresu profilaktyki antynarkotykowej), które poprowadzą terapeuci uzależnieni ze stowarzyszenia Hallelu Jah (projekt finansowany przez UM Wrocław)

Napisany 2019-12-02 przez a.rybinska


Nasza szkoła dołącza do tegorocznej akcji Góry Grosza! Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji poprzez zbiórkę monet - od 1 grosza do 5 złotych. Zbiórki trwają do 2 stycznia 2020 roku. Pokażmy, że "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!"

Napisany 2019-11-29 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem