Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Uczniu, * Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich procedurą i harmonogramem, (szczegółowa Procedura została umieszczona na stronie szkoły w zakładce "Dla Rodziców"). * Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. * Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. * Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. * W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. * Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. * Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. * Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. * Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. Harmonogram konsultacji w SP 23 dla uczniów klas 8. od dnia 25.05.2020 r. Każdy uczeń chcący skorzystać z konsultacji umawia się z nauczycielem indywidualnie i przychodzi punktualnie na uzgodnioną wcześniej godzinę p.Małgorzata Zińczuk - j. polski, środa 9-12 s.14. p.Karolina Junik - j. polski, wtorek 10-13 s.11 p.Joanna Kurnicka - matematyka, środa 9.30-12.30 s.5 p.Kamil Wieczorek - biologia, wtorek 10-12 s.4 p.Marcin Łoboda - j. polski , czwartek 10-14 s.14 p.Małgorzata Dziundzio - j. angielski , wtorek 10-13 s.12 p.Paulina Gołdys - j. angielski , poniedziałek 12.30-15 s.12 p.Grażyna Klęk - biologia/geografia, piątek 8-11 s.4 p.Andrzej Rębisz - WOS ,poniedziałek 8-12 s.012 p.Wojciech Misiewicz - chemia, czwartek 12-14 s.12 p.Bartłomiej Gawron - w-f , środa 10-11 sala gim. p.Barbara Grudzińska - w-f , środa 11-12 sala gim. ks.Grzegorz Kopij - religia , wtorek 12-14 s.5 p.Katarzyna Wnuk - psycholog , czwartek 11.30- 14.30 p.Agnieszka Rybińska - pedagog , środa 11.30-14.30 p.Agnieszka Haszto - matematyka , środa 13.15-14 s.13 p.Ewa Sawicka - Informatyka, matematyka piątek 9:00 - 13:00 sala komputerowa p.Kałwik Małgorzata - j. niemiecki , poniedziałek 12:00-14:00 s.6 p.Kajetan Ładosz - fizyka , piątki 8.50 - 10.20 s.12 p. Piotr Zabielski - historia , środy 12.00 -13.00 s.6. Z serdecznymi pozdrowieniami Lucyna Cempel

Napisany 20 May 2020 przez dyrektor


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 15 czerwca - 10 lipca 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 23 czerwca - 7 lipca 2020 sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej, 26 czerwca - 10 lipca 2020 dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 31 lipca - 4 sierpnia 2020 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 12 sierpnia 2020 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 13-18 sierpnia 2020 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, 19 sierpnia 2020 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. źródło MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Napisany 20 May 2020 przez z.hauza


Konkurs matematyczny KANGUR odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy dzwonek.pl Zaplanowano próbę konkursową oraz konkurs , uczniowie naszej szkoły są już przypisani do konkursu w swoich kategoriach wiekowych. Różne grupy wiekowa będą pracowały w różnym czasie, proszę się zapoznać z instrukcjami. Szczegółowe informacje dla uczestników oraz terminy zostały umieszczone w dokumentach na dysku pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1uWAd5EemIkL2U1_uoHK2AlGalRy5y0hv Zapisani uczniowie zostali już poinformowani, otrzymali już dane do logowania na platformie poprzez dziennik elektroniczny.

Napisany 18 May 2020 przez a.haszto


Mam ogromną przyjemność poinformować o wynikach powiatowego konkursu “GPS po zawodach”! I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu w składzie: Amelia Głuszak, Zuzanna Zabłotni, Nina Błaszkiewicz II miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 77 we Wrocławiu III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach Wyróżnienia zdobyły: Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu oraz Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu Dziewczęta pracując w zespole przeszły wszystkie etapy konkursu celująco! W ostatnim - finałowym - nie dały się nikomu pokonać, nakręciły film o firmie ELEKTROTIM - zajęły PIERWSZE MIEJSCE I WYGRAŁY FINAŁ KONKURSU. Wielkie gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy, jestem dumna z dziewcząt. Gratuluję rodzicom. Aby prześledzić ich zmagania i etapy pracy odsyłam na stronę www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce “GPS po zawodach”. Doradca zawodowy

Napisany 15 May 2020 przez z.hauza


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem