Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

12 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu „OCALAMY” – w 10 rocznicę śmierci płk. Jerzego Woźniaka – Patrona Dolnośląskiej Rodziny Armii Krajowej i Bohaterów AK, przedstawiciele uczniów naszej szkoły ze sztandarem uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez: Wojewodę Dolnośląskiego, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu, Prezesa Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z udziałem Kompanii honorowej wojska. Przedstawiciele szkół należących do Rodziny Szkół AK razem w szyku przeszły do grobu Jerzego Woźniaka, wysłuchano przemówień oraz złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystościach przy grobie Jerzego Woźniaka kompania honorowa wojska, poczty sztandarowe szkół oraz wszyscy zgromadzeni na uroczystości przeszli pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego, młodzież zapaliła biało-czerwone znicze, a reprezentacja uczniów naszej szkoły złożyła pod pomnikiem biało-czerwoną wiązankę.

Napisany 13 Apr 2022 przez z.hauza


Napisany 09 Apr 2022 przez m.marciniszyn


Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do
udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "Bohaterowie naszych
czasów".

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres Instytutu do
20.05.2022 roku. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie
Instytutu:
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2452-konkurs-bohaterowie-naszych-czasow

Napisany 07 Apr 2022 przez m.zinczuk


Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny ma formę dwóch odrębnych konkursów – konkursu literackiego i konkursu plastycznego.
Część literacka:

· Forma pracy – opowiadanie na temat:

Dookoła morze i cisza jak makiem zasiał. Napisz opowiadanie o swoim pobycie na bezludnej wyspie. W swojej pracy zastosuj 10 związków frazeologicznych (klasy IV-VI) 15 związków frazeologicznych (klasy VII-VIII)

· Praca – do dwóch stron A4, czcionka 12,

· W pracy należy wykorzystać 10/15 dowolnych związków frazeologicznych

· Związki frazeologiczne w opowiadaniu należy podkreślić

· W nagłówku pracy należy podać imię i nazwisko ucznia, adres szkoły wraz z danymi kontaktowymi, oraz imię i nazwisko opiekuna prowadzącego

· Pracę należy przesłać pocztą z dopiskiem i nazwą konkursu

· Z każdej szkoły może wziąć udział w konkursie dwóch uczniów, w razie potrzeby każda placówka może przeprowadzić eliminacje wewnętrzne

· Termin przygotowania prac: do 13 maja 2022

· Rozstrzygnięcie konkursu części literackiej nastąpi 1 czerwca 2022 roku. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu


· Do pracy wymagana jest pisemna zgoda Rodziców na udział w konkursie (załącznik do regulaminu)
· Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Napisany 07 Apr 2022 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem