Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Zapraszam uczniów-obcokrajowców do kontaktu: konkurs plastyczny dla uczniów, którzy przyjechali z innego państwa. Proszę o rysunek-biało czarny, format A4-kartka z bloku technicznego na temat; "Ja i mój Wrocław" Może być komiks, rysunek, dowolna technika... Proszę przynieść na portiernię do 14.05!!! - wraz z pisemną zgodą (wydrukowanie wzory leżą na portierni)

Napisany 2021-05-05 przez a.rybinska


Nasi uczniowie Ola i Jacek Pindral zdobyli I miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie "Historie sławnych Wrocławianek". Gatulujemy! Gratulacje dla: - Jacka i Oli Pindral za świetne tłumaczenia Jacka i wyjątkowo obfitą w fakty pracę o Katharinie Staritz !!! oraz dla - Michaliny Tympalskiej i Kingi Wielanowskiej za ciekawą pracę o p. Oldze Malinkiewicz i oryginalną tezę, że „Fizyka jest kobietą”! - Mileny Skalskiej za pracę o Klaudii z „Caffé Równik” – ciekawy przykład zaangażowania społecznego osób niepełnosprawnych!

Napisany 2021-05-04 przez a.rybinska


Krok w krok z Pho3nixem Konkurs polega na szkolnej rywalizacji o największą liczbę kroków do końca maja. Na zwycięzców czekają nagrody. Aby wziąć udział w konkursie: 1. Pobierz aplikację Pho3nix kids na swój telefon 2. Załóż konto z przynależnością do SP23 3. Codziennie dużo spaceruj i stawiaj ruchowe wyzwania innym uczniom naszej szkoły. Powodzenia

Napisany 2021-05-04 przez m.oracz


Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfHth6pGeam1s7Ni9pYbr0COSfNGhNRMeMQKdB1INbLKQPiA/viewform?usp=sf_link

Napisany 2021-05-03 przez i.bilinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem