Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 21 Mar 2022 przez a.iwanicka


Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. IV – VIII dolnośląskich szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:
warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w języku polskim o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach
konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę
praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub 2 utwory poetyckie, a w kategorii prozy do 2 stron A4, czcionka 12 (Times New Roman)
forma prac w kategorii proza - dowolna
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. IV – VI
II grupa – klasy VII-VIII
Każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach
prosi się uczestników o przesłanie prac konkursowych w wersji elektronicznej w dwóch formatach: PDF i Word
każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły.
Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku nr 2 regulaminu, po zapoznaniu się z załącznikiem nr 1.
Prace należy przesłać na adres: tobiasz.festiwal@wp.pl, w tytule należy wpisać: KONKURS LITERACKI, KLASA … szkoły podstawowej.

Więcej informacji na stronie:https://docs.google.com/document/d/1HdLkpub5Nh_meeKyYJDlM3qNp0IZeDY4/edit

Prace można przynosić do 8.04. 22 u p. M. Zińczuk.
( Proszę też pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załączników)

Napisany 21 Mar 2022 przez m.zinczuk


Konkurs Panda przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII).

Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Więcej informacji na stronie:https://www.edi.edu.pl/jezyk-polski

Zapisy do 28.03. 22 u p. M. Zińczuk.

Napisany 21 Mar 2022 przez m.zinczuk


Napisany 18 Mar 2022 przez b.bogusz


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.



Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem