Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2021-04-26 przez i.bilinska


Za nami trzy etapy konkursu powiatowego „GPS po zawodach”. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły biorący w nim udział wykazali się kreatywnością. Przygotowali piękne prezentacje o zawodach nauczanych w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu. Stworzyli plakaty na temat działalności doradców zawodowych z MOWAZ. Na ostatnim etapie Lena Borkowska z klasy 8c która przeszła do finałowego etapu w sposób perfekcyjny wcieliła się w rolę operatora obrabiarek skrawających. Zachęcam do obejrzenia zwycięskich wizytówek na stronie: http://www.doradcy-wroclaw.pl/index.php/gps-po-zawodach Lena Borkowska została jednym z pięciu laureatów konkursu "GPS po zawodach". Jej praca zebrała największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Konkursową. Zgodnie z wykazem Kuratora to osiągnięcie może zostać wpisane na świadectwo, a za tym idzie dodatkowy 1 punkt w procesie rekrutacji. Wszystkim uczniom klas 7 i 8 biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję. Lenie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Doradca zawodowy

Napisany 2021-04-25 przez z.hauza


Szanowi Rodzice

14 maja 2021 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych. Z tego względu, pragnę przedstawić Państwu, jak wygląda na daną chwilę, sytuacja klas 1-3 w budynku szkoły przy ul. Pawiej.

W roku szkolnym 2020/2021 mamy 10 oddziałów: cztery klasy pierwsze, cztery klasy drugie i 2 klasy trzecie. Sal lekcyjnych mamy wystarczającą ilość, lecz ze względu na to, iż około 95% dzieci klas 1-3 uczęszcza do świetlicy, to brakuje sal z przeznaczeniem na świetlicę w jednym budynku szkoły przy ul. Pawiej. Aby pomieścić wszystkich uczniów (tych uczących się wraz z tymi, którzy zostają po lekcjach i przebywają w świetlicy 7-17:15) musimy korzystać z dodatkowych sal poza budynkiem szkoły. Dlatego w br. szkolnym mamy: jedną świetlicę w budynku przy ul. Pawiej, jedną w salce katechetycznej w budynku przy ul. Jasienicy, a także 4 grupy świetlicowe są wożone na zajęcia artystyczne do MDK –Krzyki, 2 grupy rano o godz. 7:30, a następnie zmiana i 2 grupy o 11:30.

W przyszłym roku szkolnym niestety sytuacja zmieni się, ponieważ z budynku przy ul. Pawiej odejdą dwie klasy trzecie do budynku szkoły przy ul. Przystankowej, a prawdopodobnie zrekrutuje się około 95 dzieci (zamieszkałych w rejonie - dane z biura meldunkowego) do klas pierwszych czyli na cztery klasy pierwsze tj. o dwa oddziały więcej, niż w tym roku szkolnym.

Jeśli wszystkie dzieci zostaną zrekrutowane do naszej szkoły, to będziemy mieć 4 klasy pierwsze, 4 klasy drugie i 4 klasy trzecie. Tym samym potrzebujemy sześciu sal z przeznaczeniem na świetlice. Będziemy mieć 1 salę w budynku szkoły przy ul. Pawiej, 1 salę przy ul. Jasienicy, 1 salę w osobnym budynku, wynajętym przy ul. Pawiej, 1 salę w bibliotece szkolnej przy ul. Przystankowej a 2 grupy będą musiały być dowożone do innych placówek oświatowych, które dysponują wolnymi salami.

W związku z taką sytuacją, która prawdopodobnie będzie miała miejsce od 1 września 2021 r. prosimy o wyrozumiałość dla organizacji pracy klas 1-3 , bo jest to uzależnione od liczby dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

Z poważaniem

Lucyna Cempel

Dyrektor SP23

Napisany 2021-04-24 przez dyrektor


Uwaga: Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie materiału w konkursie ogólnopolskim.

Napisany 2021-04-23 przez m.jeziorska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem