Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Wykaz Młodzieżowych Domów Kultury oraz Centrum Kreatywności TALENT, które organizują zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 6-13 lat z Ukrainy, które nie są zapisane do szkoły lub przedszkola, a chciałyby skorzystać z zajęć i opieki. Chętni rodzice/opiekunowie zgłaszają się bezpośrednio do wskazanych placówek.

Napisany 10 Mar 2022 przez b.bogusz


Napisany 09 Mar 2022 przez k.junik


Szczegółowe informacjeSUKCESY

Napisany 08 Mar 2022 przez j.dzikowski


               W ramach współpracy z Dolnośląską Rodziną Szkół AK i Bohaterów AK i realizacją projektu "Armia Krajowa w sieci"
oraz podsumowania działań wynikających z "Rozkazu nr 1 - Rozkodować AK" w dniu 3.03.2022 roku odbyło się planowane spotkanie na TEAMS-ie z 15 szkołami należącymi do Rodziny.

  Naszą szkołę reprezentowali:

  ● Bartosz Babinowski, uczeń kl. 8a

  ● Julia Orzechowska, uczennica kl. 8a

  ● Pan Andrzej Zając, nauczyciel historii

  ● Pani Zuzanna Hauza, wicedyrektor szkoły

Każda ze szkół miała za zadanie omówić pracę wynikającą z realizacji projektu "W sieci Armii Krajowej" oraz działania
w ramach "Rozkazu nr 1 → Rozkodować AK". W pracę nad przygotowaniem prezentacji było zaangażowanych
wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a efekty pracy przedstawił w sposób profesjonalny  Bartosz Babinowski.

  D Z I Ę K U J E M Y  wszystkim  zaangażowanym  uczniom  i nauczycielom  👏

Poniżej przedstawiamy prezentację zbiorczą opracowaną przez Panią Małgorzatę Kałwik.

Napisany 04 Mar 2022 przez m.kalwik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

 1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
 2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem