Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 


Do grona laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych zDolny Ślązak dołączyła laureatka konkursu z biologii - Hanna Trafalska

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Napisany 2021-04-12 przez a.niksinska


5. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Anastazja Zabłotni z klasy 5a
7. miejsce i tytuł laureatki zdobyła India Maag z klasy 5a
7. miejsce i tytuł laureata zdobył Bruno Leineweber z klasy 4b
9. miejsce i tytuł laureata zdobył Paweł Dobosz z klasy 7b

Gratulujemy!

Napisany 2021-04-12 przez a.niksinska5. miejsce i tytuł laureata zdobył Paweł Dobosz z klasy 7b
6. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Urszula Niedźwiecka z klasy 4a
9. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Małgorzata Studzińska z klasy 4a

Gratulujemy!

Napisany 2021-04-12 przez m.zinczuk


Napisany 2021-04-12 przez i.bilinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem