Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2021-05-07 przez m.oracz


Możliwe konkursy plastyczne i literackie Właśnie ogłoszono dwa konkursy plastyczne: Wrocławskie Hospicjum dla dzieci i Przylądek Nadziei. Zapraszam też klasy IV i V do udziału w konkursie literackim na temat: „List do Taty”. Jeśli będą chętni, to proszę się zgłaszać przez dziennik.

Napisany 2021-05-06 przez a.rybinska


Żonkil - symbolem .... konkurs Wr.Hospicjum dla Dzieci. Czy są chętni? Właśnie ogłoszono konkurs, który potrwa do 4 czerwca! 😊 Są dwie kategorie: literacka i plastyczna. ✍️ Główny wymóg to wykorzystanie w swoim utworze/dziele motywu pól nadziei, hospicjum lub wolontariatu. Młodzi literaci: 👉 forma wierszowana – sonet, haiku, fraszka itp. Maksymalnie do 300 znaków 👉dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas a stronie), Uzdolnieni artyści: 👉 wykorzystanie w swojej pracy logotypu Pól Nadziei lub Fundacji, format A3 pionowo, technika dowolna, 👉 dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas na stronie), przyklejonej na odwrocie pracy ℹ Nagrodą jest umieszczenie 12 wygranych prac w naszym Kalendarzu Pól Nadziei na 2022 rok! 🥰 Regulamin na stronie: https://hospicjum.wroc.pl/pola-nadziei-20202021 Powodzenia! 💙

Napisany 2021-05-06 przez a.rybinska


Zapraszam uczniów-obcokrajowców do kontaktu: konkurs plastyczny dla uczniów, którzy przyjechali z innego państwa. Proszę o rysunek-biało czarny, format A4-kartka z bloku technicznego na temat; "Ja i mój Wrocław" Może być komiks, rysunek, dowolna technika... Proszę przynieść na portiernię do 14.05!!! - wraz z pisemną zgodą (wydrukowanie wzory leżą na portierni)

Napisany 2021-05-05 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem