Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Konkursy


Rekrutacja do Programu ZDOLNI Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza do udziału w Programie ZDOLNI. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących rozwijać swoje zainteresowania i szczególne uzdolnienia w dziedzinach ścisłych, humanistycznych i artystycznych, którzy z różnych powodów nie dostają dostatecznego wsparcia dla swojego rozwoju w najbliższym środowisku. Rekrutacja odbywa się do 30 czerwca br. wyłącznie przez Internet. Żeby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny tutaj: baza.fundusz.org/rejestracja | Szczegóły Szczegółowa informacja na stronie organizatora https://fundusz.org/program-zdolni/

Napisany 2021-06-25 przez a.rybinska


Konkurs dla dzieci „Podróż koleją po Europie” Szanowni Państwo Dyrektorzy, Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic środowiskowych oraz warsztatów terapii zajęciowej do udziału w tegorocznej edycji Konkursu plastycznego TRAKO Dzieciom, którego tematem jest „Podróż koleją po Europie”. Konkurs organizowany jest w ramach akcji charytatywnej TRAKO Dzieciom towarzyszącej 14. Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO 2021. Finałem konkursu jest aukcja, na którą trafią nagrodzone i wyróżnione prace. Cały dochód z licytacji prac zasili działalność Fundacji Grupy PKP, a wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie wybranej placówki świadczącej wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-IV (szkoły podstawowe) klasy V-VIII (szkoły podstawowe) i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Konkurs trwa do 31 lipca 2021 r. Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://trakotargi.amberexpo.pl/title,TRAKO_DZIECIOM_2021,pid,4710.html oraz w załączniku poniżej: Regulamin konkursu

Napisany 2021-06-25 przez a.rybinska


Lena Śmigielska 7a - VII miejsce

---:)------ Gratulujemy

Napisany 2021-06-20 przez j.dzikowski


Nasi uczniowie wzięli udział w największym międzynarodowym turnieju szermierczym dzieci w Europie, "Challenge Wratislavia".

Zofia Siergiej 6b zajęła VII miejsce

Maciej Wróblewski 4b zajął VII miejsce

Patryk Szczegielniak 5a zajął VIII miejsce

---:)------ Gratulujemy !

Napisany 2021-06-19 przez j.dzikowski


Uprzejmie proszę o zgłaszanie Wychowawcom (do 17.06) kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej : Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2020/2021 był uczniem szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży (dotyczy również szkoły podstawowej), publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; … 5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Napisany 2021-06-11 przez a.rybinska


Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA – rozpoczynamy ! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zgłaszanie kandydatów do Wychowawców (do 17.05 – wraz z nadesłanym wnioskiem w wersji elektronicznej). Szkoła może zgłosić tylko 3 osoby. Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający: 1. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym i powiatowym). Lub 2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca. Dodatkowych informacji udziela : Pedagog Szkolny (wewn.140) Wzory wniosków https://www.wroclaw.pl/wroclawski-program-stypendialny

Napisany 2021-06-11 przez a.rybinska


Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny". Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: * Minister Edukacji i Nauki * Marszałek Województwa Mazowieckiego * Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu * Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, UW * Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców * Rosikon press * Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK * KONDRAT- MEDIA Patronat Medialny: * Radio dla Ciebie * Czasopismo „Geografia w Szkole” Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: * Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII) * Szkoła średnia Ogłoszenie konkursu: 1 CZERWCA 2021 R. Nadsyłanie prac do dnia 30 WRZEŚNIA 2021 R. Rozstrzygnięcie konkursu: 30 PAŹDZIERNIKA 2021 R. Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/jMrVXWJyzRJTDwAV8 Więcej informacji na stronie internetowej: http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIedycjaKonkursuFotograficznego.html https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/ Pozdrawiam s. Edyta Pietrzak

Napisany 2021-06-11 przez a.rybinska


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... Next >>

Powered by CuteNews