Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Konkursy


Etap I (eliminacje szkolne) konkursu zDolny Ślązak z poszczególnych przedmiotów odbędzie się w dniach od 18.10.2022 do 04.11.2022. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.  

Godziny rozpoczęcia i czas trwania poszczególnych konkursów przedmiotowych podane są na stronie internetowej konkursów:   HARMONOGRAM KONKURSÓW

Wszystkie konkursy będą realizowane na wszystkich etapach stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.   

Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli uczących dany przedmiot do dnia 3.10.2022 (ze względów organizacyjnych jest to nieprzekraczalna data). W razie nieobecności nauczyciela zgłoszenia może przyjmować szkolny koordynator konkursu (preferowana forma kontaktu - dziennik elektroniczny).   

W tym roku warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczona KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem. 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz obowiązująca bibliografia z poszczególnych przedmiotów na wszystkie etapy konkursu znajdują się w regulaminach przedmiotowych konkursów:  REGULAMIN KONKURSÓW ZDOLNY ŚLĄZAK

Arkusze konkursowe z różnych etapów konkursu z poprzednich lat dostępne są na stronie:    ARKUSZE KONKURSOWE

W regulaminie konkursu zawarty jest rozdział o uprawnieniach laureatów konkursów:  

Uprawnienia laureatów:  
1.najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł laureata konkursu zDolny Ślązak  
2.zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu  
3.przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.   

Uprawnienia finalistów:   Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.   

Ważne:  - Podczas eliminacji szkolnych, powiatowych i finałów wojewódzkich nie dopuszcza się korzystania z pomocy innych osób lub pomocy dydaktycznych, w tym telefonów komórkowych, poza przekazanymi przez organizatorów. - W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu konkursu podczas etapu pisemnego lub ustnego uczestnik może być zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje przewodniczący danej komisji konkursowej, odnotowując ją w protokole.

Napisany 2022-09-19 przez a.niksinska


Napisany 2022-06-13 przez admin


Napisany 2022-06-10 przez a.paczkowska


I miejsce: Adrianna Więdłocha 3b Klara Maślanka 3b Hanna Skoczylas 2a II miejsce: Zuzia Gołębiowska i Hanna Brzóstowicz 1b Alicja Chudzik 2a III miejsce: Natalia Gumuła i Ania Dereniowska 3d Inga Teodorowska 1d wyróżnienia: Leon Magdziak 3b Ania Kubiak 2c Antonina Guzowska 2c Wanda Matkowska 2a Gabrysia Wojtalik 1a Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie piosenki i gratulujemy zwycięzcom

Napisany 2022-06-07 przez j.drozd


Finalistami w makaronie matematycznym z naszej szkoły zostali uczniowie klas ósmych: Natalia Panfil, Bartek Adamiec, Oktawian Żołnierek. Finał odbędzie się w sobotę 11 czerwca od godz. 10 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki. .

Napisany 2022-06-06 przez a.haszto


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 Next >>

Powered by CuteNews