Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Konkursy


Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do
udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "Bohaterowie naszych
czasów".

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres Instytutu do
20.05.2022 roku. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie
Instytutu:
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2452-konkurs-bohaterowie-naszych-czasow

Napisany 2022-04-07 przez m.zinczuk


Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny ma formę dwóch odrębnych konkursów – konkursu literackiego i konkursu plastycznego.
Część literacka:

· Forma pracy – opowiadanie na temat:

Dookoła morze i cisza jak makiem zasiał. Napisz opowiadanie o swoim pobycie na bezludnej wyspie. W swojej pracy zastosuj 10 związków frazeologicznych (klasy IV-VI) 15 związków frazeologicznych (klasy VII-VIII)

· Praca – do dwóch stron A4, czcionka 12,

· W pracy należy wykorzystać 10/15 dowolnych związków frazeologicznych

· Związki frazeologiczne w opowiadaniu należy podkreślić

· W nagłówku pracy należy podać imię i nazwisko ucznia, adres szkoły wraz z danymi kontaktowymi, oraz imię i nazwisko opiekuna prowadzącego

· Pracę należy przesłać pocztą z dopiskiem i nazwą konkursu

· Z każdej szkoły może wziąć udział w konkursie dwóch uczniów, w razie potrzeby każda placówka może przeprowadzić eliminacje wewnętrzne

· Termin przygotowania prac: do 13 maja 2022

· Rozstrzygnięcie konkursu części literackiej nastąpi 1 czerwca 2022 roku. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu


· Do pracy wymagana jest pisemna zgoda Rodziców na udział w konkursie (załącznik do regulaminu)
· Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Napisany 2022-04-07 przez m.zinczuk


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tematyka utworów jest dowolna.

Więcej informacji na stronie:https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=4449

Prace można przynosić do 15.04. 22 u p. M. Zińczuk.
( Proszę też pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załączników)

Napisany 2022-03-21 przez m.zinczuk


Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. IV – VIII dolnośląskich szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:
warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w języku polskim o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach
konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę
praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub 2 utwory poetyckie, a w kategorii prozy do 2 stron A4, czcionka 12 (Times New Roman)
forma prac w kategorii proza - dowolna
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. IV – VI
II grupa – klasy VII-VIII
Każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach
prosi się uczestników o przesłanie prac konkursowych w wersji elektronicznej w dwóch formatach: PDF i Word
każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły.
Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku nr 2 regulaminu, po zapoznaniu się z załącznikiem nr 1.
Prace należy przesłać na adres: tobiasz.festiwal@wp.pl, w tytule należy wpisać: KONKURS LITERACKI, KLASA … szkoły podstawowej.

Więcej informacji na stronie:https://docs.google.com/document/d/1HdLkpub5Nh_meeKyYJDlM3qNp0IZeDY4/edit

Prace można przynosić do 8.04. 22 u p. M. Zińczuk.
( Proszę też pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załączników)

Napisany 2022-03-21 przez m.zinczuk


Konkurs Panda przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII).

Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Więcej informacji na stronie:https://www.edi.edu.pl/jezyk-polski

Zapisy do 28.03. 22 u p. M. Zińczuk.

Napisany 2022-03-21 przez m.zinczuk


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży "Jak zdobyć Nagrodę Nobla?". W konkursie organizowanym przez Wrocławski Dom Literatury i Fundację Olgi Tokarczuk mogą wziąć udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Autorki i autorzy najlepszych tekstów otrzymają unikatowe czytniki Wrocławia Miasta Literatury UNESCO i książki z osobistą dedykacją Noblistki.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest klimat oraz zmiany, wyzwania i zagrożenia z nim związane. Właśnie te zagadnienia powinny odbijać się w treści dowolnej krótkiej formy literackiej stworzonej przez młodych pisarzy. Zapraszamy do nadsyłania bajek, opowiadań, fragmentów powieści, esejów czy reportaży – nie stawiamy żadnych ograniczeń gatunkowych, ważne jednak, by tekst nie przekraczał objętości 6000 znaków ze spacjami. Inspiracją dla uczestników konkursu będzie także cytat z książki Olgi Tokarczuk „Czuły narrator” (Wydawnictwo Literackie):
„Świat jest mały — bardzo się skurczył w ciągu poprzedniego wieku. Wydeptaliśmy w nim wiele ścieżek, zawłaszczyliśmy jego lasy i rzeki, przeskoczyliśmy oceany.”

Na laureatów i laureatki czekają wyjątkowe czytniki Wrocławia Miasta Literatury UNESCO i książki z osobistą dedykacją noblistki Olgi Tokarczuk.

Prace proszę dostarczyć do 14.03.22 do p. M. Zińczuk

Napisany 2022-02-22 przez m.zinczuk


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... Next >>

Powered by CuteNews