KONKURSY
  Konkurs Matematyczny Olimpus- sesja wiosenna
Wiosenna sesja olimpiady matematycznej Olimpus odbędzie się 20.03.2018r. Będzie to test wielokrotnego wyboru
Zgłoszenia u nauczycieli matematyki do 21-02-2018 r, wpisowe 9 zł
Zachęcamy do udziału.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:23
  Konkurs "Kangur Matematyczny" 2018
Konkurs w roku 2018 przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca. Informacja dotyczy zgłoszonych uczniów. Szczegóły u nauczycieli matematyki i wychowawców.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:10
  „VIII Dolnośląski Konkurs Małego Programisty”.
Zapraszamy uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w „VIII Dolnośląskim Konkursie Małego Programisty”.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 76 we Wrocławiu.
Regulamin:
1. Uczeń pisze samodzielnie program według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
2. Język programowania dowolny (kompatybilny z XP/NT/VISTA/7/8/10).
3. Pracę należy umieścić na nośniku zewnętrznym i przekazać z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do nauczycieli informatyki w terminie do 6 kwietnia 2018 r.
4. 3 najlepsze prace ze szkoły zostaną wysłane do organizatora konkursu i wezmą udział w kolejnym etapie. Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybiera 10 finalistów.
5. Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się dnia 28 kwietnia 2018r.
6. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2) praca zostaje zdyskwalifikowana.
7. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:03
  Konkurs literacki „W kilku strofach o… Przyjaźni” edycja dolnośląska
Zapraszamy do udziału w konkursie. Aby wziąć w nim udział należy przygotować wiersz o przyjaźni, przyjaciołach których mamy, chcemy mieć lub tych wymyślonych.
Prawdziwa przyjaźń jest czymś najwspanialszym, co może nam się w życiu przytrafić

Adresaci konkursu: Mieszkańcy Dolnego Śląska od lat 8 ( różne kategorie wiekowe)

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 wiersz. Należy go zapisać czcionką Times New Roman
o wielkości 12 punktów i wydrukować na kartce formatu A4 (jedna strona tekstu).
2. Do konkursu można zgłosić tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
3. Prace umieszczamy w kopertach opatrzonych pseudonimem autora.
4. Do prac należy też dołączyć metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko:
wiek: adres zamieszkania:
nr telefonu lub e-mail.

Więcej informacji: http://www.mgbp.pl/
Prace można przynosić do 23.04.18 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:58
  II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaci majora
Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal”, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do dokonań minionych pokoleń. Konkurs ma także na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do samodzielnego zdobywania informacji.

Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej
inspirowana biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.

Więcej informacji: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/01/ii_miedzynarodowy.pdf
Prace można przynosić do 23.03.18 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:56
  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z J. Polskiego Olimpus- sesja wiosenna
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej.

Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

Więcej informacji i zakres tematyczny : http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna
Zapisy u p. M. Zińczuk do 21.02.2018 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:54
  Konkursu na wiersz/-e "Młody Poeta Dolnego Śląska"
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska" organizowanych w ramach targów książki regionalnej Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy.


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Więcej informacji: https://http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php?option=com_content&view=article&id=2124
Prace można przynosić do 23.03.18 r.

  m.zinczuk     19-02-2018 16:48
  Rusza panel informacji o konkursach
Znajdziecie tu Państwo informacje z naszej szkoły dotyczące konkursów itp. ...
  administrator     13-02-2018 13:46

 
POWRÓT