KONKURSY
  Ciekawy konkurs- krótki czas!
Zapraszam i polecam!
http://www.europedirect-wroclaw.pl/10-aktualnosci/773-konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-europa-na-moim-podworku
  m.zinczuk     15-06-2018 16:27
  "Niespalsienastarcie" - kampania i konkurs - polecam!
Ciekawa kampania i konkurs - polecam!
http://niespalsienastarcie.pl/
  m.zinczuk     15-06-2018 16:23
  VIII Wrocławski Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Co z tą polszczyzną?”
Adresatami są uczniowie klas piątych i szóstych.
Uczniowie wykonują plakat, którego celem jest propagowanie i zachęcanie rówieśników do poprawnego, nieskazitelnego porozumiewania się w naszym ojczystym języku i korzystania z jego zasobów.
Prace wykonujemy w formacie A4, A5., dowolną techniką.

Prace można przynosić do 25.05.18 r. do p. M. Zińczuk.
  m.zinczuk     08-05-2018 18:12
  Konkurs ogólonopolski „Popisz się talentem”
Druga edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs „Popisz się talentem” to świetna okazja, aby zmotywować dzieci i młodzież do pisania oraz dać im szansę na prawdziwy literacki debiut pod okiem fachowców. Rezultatem konkursu będzie pięknie zilustrowana książka zawierająca 30 najlepszych opowiadań wyłonionych przez profesjonalne jury - po 15 opowiadań z dwóch grup wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI). Każdy ma szansę na zwycięstwo!

Więcej informacji: http://www.nowaera.pl/popiszsietalentem
Prace można przynosić do 20.04.18 r. do p. M. Zińczuk.
  m.zinczuk     16-04-2018 15:40
  KONKURSY HISTORYCZNE
W związku z Obchodami 100 - lecia Niepodległości zapraszam do udziału w konkursach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego:
1. ,,Życzenia dla Polski"
2. ,,Bukiet urodzinowy dla Polski"
3. ,,Współczesny patriotyzm to...dokończ zdanie" ( dla klas szóstych)
Prace należy dostarczyć do dnia 8 maja 2018 roku.
Bliższe informacje na temat warunków uczestnictwa w konkursach u nauczyciela historii.
  m.krzeminska     10-04-2018 13:32
  KONKURS NA WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ PALMĘ ŚWIĄTECZNĄ
Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.
Palmy zaprezentujemy podczas uroczystej procesji w Niedzielę Palmową na Mszy o godz. 11.00.

Zapraszają, Katecheci SP23
  m.zinczuk     15-03-2018 23:14
  X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Świat wokół nas – oczami Pabla Picassa”
Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów klas I – VII w X Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej pod tytułem „Świat wokół nas – oczami Pabla Picassa”
Zasady konkursu:
• samodzielnie wykonanie pracy – grafiki komputerowej w dowolnym programie graficznym, na temat „Świat wokół nas – oczami Pabla Picassa”
• nie dopuszcza się fotomontażu, skanowania zdjęć, użycia clipartów
• każda szkoła może przesłać tylko 3 (trzy) prace z każdej grupy wiekowej
(3 z grupy I-III oraz 3 z grupy IV-VII)
• prace należy wydrukować w formacie A4, z marginesem do 2 cm, podpisać:
o imię i nazwisko autora,
o wiek (bądź klasa)
o numer i nazwę szkoły
z tyłu pracy:
o dokładny adres, telefon, e-mail
o imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
prace należy przesłać drogą elektroniczną w formacie JPG na adres: joannakurnicka@tlen.pl lub agnieszkaszkola@wp.pl oraz przynieść wydruk prac do nauczyciela informatyki
• termin nadsyłania prac do nauczycieli: do 13 kwietnia 2018r.
  j.kurnicka     14-03-2018 18:08
  Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus
Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6.

Więcej informacji i zakres tematyczny : http://jersz.pl/contest,3.html
Zapisy u p. M. Zińczuk do 20.03. 2018 r.
  m.zinczuk     09-03-2018 16:01
  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Panda - historia
Zapraszam uczniów klas 4 - 6 do udziału w kolejnej edycji konkursu Panda . Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 18 marca 2018 roku.Regulamin konkursu oraz zakres tematyczny na stronie www. edi.edu.pl
  m.krzeminska     07-03-2018 08:02
  WOJEWÓDZKI KONKURS MULTIMEDIALNY- WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI
Konkurs przeprowadzany w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI

w oparciu o myśl przewodnią:
„(…) nieludzkie piękno mistrzów
a tu zwykła matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopędna pietruszka
z selerem sałatka
i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Adresaci konkursu: uczniowie kl. IV – VI.

Zasady uczestnictwa:
•warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie jednej z prac:
- prezentacji multimedialnej o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach. Pracę należy wykonać w programie Power Point 97-2003 i zapisać ją w formacie pps/ppt lub pdf, o objętości do 20 slajdów; prezentacja powinna działać samodzielnie po uruchomieniu, czas trwania do 8 minut
lub
- prezentacji audio (wywiad, słuchowisko, reportaż), z możliwością dołączenia fotografii w formie cyfrowej (długość prezentacji - do 10 min.)
•prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie
•w prezentacjach powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych .
•każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prezentacji pod jednym godłem (godło składa się z wybranego rzeczownika oraz cyfry lub obrazu)
• organizator nie zwraca otrzymanych materiałów,
• prace konkursowe mają być zaopatrzone w godło-na tytułowym slajdzie i na odwrocie fotosów wraz z podaniem grupy wiekowej: I lub II, natomiast dane personalne autora, wraz z danymi teleadresowymi szkoły, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej identycznym godłem,
•prace prosimy przesłać wraz z zaklejoną kopertą podpisaną godłem
•w prezentacjach nie należy umieszczać imienia i nazwiska.

Więcej informacji: http://www.paxetbonum.pl
Prace można przynosić do 20.04.18 r. do p. M. Zinczuk.
  m.zinczuk     02-03-2018 16:19
  WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI- WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI
Konkurs przeprowadzany w ramach projektu WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI

w oparciu o myśl przewodnią:
„(…) nieludzkie piękno mistrzów
a tu zwykła matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopędna pietruszka
z selerem sałatka
i bardzo ludzka miłość (…)”
(ks. Jan Twardowski)

Adresaci konkursu: uczniowie kl. IV – VI.

Zasady uczestnictwa:
•warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie prac w języku polskim o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach
• konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę
• praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub 2 utwory poetyckie, a w kategorii prozy do 2 stron A4 wydruku komputerowego, czcionka 12 (Times New Roman)
•forma prac: fabularna lub w formie eseju
•każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach
•prosi się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych; brak wersji elektronicznej dyskwalifikuje prace
• organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.
•każda praca (w 2 egzemplarzach) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły oraz adresem mailowym (autora) i telefonem kontaktowym (do autora lub opiekuna – nauczyciela). Prace przesyłane drogą mailową nie będą uwzględniane.
•Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku nr 1 regulaminu.

Więcej informacji: http://www.paxetbonum.pl/
Prace można przynosić do 27.04.18 r.


  m.zinczuk     02-03-2018 15:35
  Ogólnopolski Konkurs z języka polskiego- Albus
Konkurs ma zakres ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV, V, VI.

Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Więcej informacji i zakres tematyczny : http://www.ces.edu.pl/albus
Zapisy u p. M. Zińczuk do 11.04. 2018 r.
  m.zinczuk     01-03-2018 14:30
  Międzyszkolny Konkurs Literacki „Chcecie bajki, oto bajka o zwierzętach hodowlanych”
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3
- klasy 4-7

 Tekst (nie dłuższy niż 2 strony) powinien być utrzymany w konwencji bajki zwierzęcej, epigramatycznej lub narracyjnej
 treść powinna zawierać wyraźne przesłanie wychowawcze,
 utworowi należy nadać tytuł,
 praca może być napisana ręcznie (warunek: czytelność pisma) lub komputerowo (czcionka 12, odstęp 1,5),
 tekst musi być napisany indywidualnie,
 tekst może zostać zilustrowany przez autora,
 ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką,
 ilustracje nie będą miały wpływu na ocenę bajki,
 organizatorzy przewidują odrębną nagrodę dla najciekawszej ilustracji,
 organizatorzy przewidują nagrody książkowe dla laureatów miejsc 1-3, autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy
 opisane prace (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, numer szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu do kontaktu) prosimy dostarczyć
do 28.03 2018 r. do p. M. Zińczuk
  m.zinczuk     01-03-2018 14:08
  stop agresji słownej - konkurs plastyczny
Zachęcam uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: STOP AGRESJI SŁOWNEJ. Podpisane prace (A4/a3, dowolna technika) proszę przynosić do p.pedagog lub zostawić na portierni.

Uczniowie klas I-III - informacje u p.pedagog/psycholog i Wychowawców. Prace można zostawiać w sali 11.
  m.zinczuk     28-02-2018 15:14
  KONKURS PROGRAMOWANIA W SCRATCHU
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w III Konkursie Programowania w Scratchu. W tym roku tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room” przygotowana w programie Scratch.
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych: uczniowie klas IV - V oraz uczniowie klas VI- VII. Szczegóły u nauczycieli informatyki i na plakatach.
Na finalistów konkursu czekają atrakcyjne nagrody m.in. tablety, nagrody książkowe, upominki.
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu.
Patronat edukacyjny objęli: Mistrzowie Kodowania, a patronat honorowy Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Oddawanie prac – do 13 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród) 9 maja 2018 r.
  j.kurnicka     26-02-2018 18:51
  Ogólnopolski Konkurs Panda z języka polskiego
Konkurs Panda przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI).

Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie, otrzymuje 0 punktów.

Więcej informacji i zakres tematyczny : http://www.edi.edu.pl/panda
Zapisy u p. M. Zińczuk do 16.03. 2018 r.
  m.zinczuk     22-02-2018 14:53
  Konkurs Matematyczny Olimpus- sesja wiosenna
Wiosenna sesja olimpiady matematycznej Olimpus odbędzie się 20.03.2018r. Będzie to test wielokrotnego wyboru
Zgłoszenia u nauczycieli matematyki do 21-02-2018 r, wpisowe 9 zł
Zachęcamy do udziału.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:23
  Konkurs "Kangur Matematyczny" 2018
Konkurs w roku 2018 przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca. Informacja dotyczy zgłoszonych uczniów. Szczegóły u nauczycieli matematyki i wychowawców.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:10
  „VIII Dolnośląski Konkurs Małego Programisty”.
Zapraszamy uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w „VIII Dolnośląskim Konkursie Małego Programisty”.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 76 we Wrocławiu.
Regulamin:
1. Uczeń pisze samodzielnie program według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
2. Język programowania dowolny (kompatybilny z XP/NT/VISTA/7/8/10).
3. Pracę należy umieścić na nośniku zewnętrznym i przekazać z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do nauczycieli informatyki w terminie do 6 kwietnia 2018 r.
4. 3 najlepsze prace ze szkoły zostaną wysłane do organizatora konkursu i wezmą udział w kolejnym etapie. Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybiera 10 finalistów.
5. Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się dnia 28 kwietnia 2018r.
6. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2) praca zostaje zdyskwalifikowana.
7. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
  j.kurnicka     20-02-2018 20:03
  Konkurs literacki „W kilku strofach o… Przyjaźni” edycja dolnośląska
Zapraszamy do udziału w konkursie. Aby wziąć w nim udział należy przygotować wiersz o przyjaźni, przyjaciołach których mamy, chcemy mieć lub tych wymyślonych.
Prawdziwa przyjaźń jest czymś najwspanialszym, co może nam się w życiu przytrafić

Adresaci konkursu: Mieszkańcy Dolnego Śląska od lat 8 ( różne kategorie wiekowe)

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 wiersz. Należy go zapisać czcionką Times New Roman
o wielkości 12 punktów i wydrukować na kartce formatu A4 (jedna strona tekstu).
2. Do konkursu można zgłosić tylko własne prace, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
3. Prace umieszczamy w kopertach opatrzonych pseudonimem autora.
4. Do prac należy też dołączyć metryczkę zawierającą:
imię i nazwisko:
wiek: adres zamieszkania:
nr telefonu lub e-mail.

Więcej informacji: http://www.mgbp.pl/
Prace można przynosić do 23.04.18 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:58
  II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaci majora
Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal”, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do dokonań minionych pokoleń. Konkurs ma także na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do samodzielnego zdobywania informacji.

Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej
inspirowana biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”.

Więcej informacji: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/01/ii_miedzynarodowy.pdf
Prace można przynosić do 23.03.18 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:56
  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z J. Polskiego Olimpus- sesja wiosenna
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej.

Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

Więcej informacji i zakres tematyczny : http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna
Zapisy u p. M. Zińczuk do 21.02.2018 r.
  m.zinczuk     19-02-2018 16:54
  Konkursu na wiersz/-e "Młody Poeta Dolnego Śląska"
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska" organizowanych w ramach targów książki regionalnej Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy.


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Więcej informacji: https://http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php?option=com_content&view=article&id=2124
Prace można przynosić do 23.03.18 r.

  m.zinczuk     19-02-2018 16:48
  Rusza panel informacji o konkursach
Znajdziecie tu Państwo informacje z naszej szkoły dotyczące konkursów itp. ...
  administrator     13-02-2018 13:46

 
POWRÓT