SP23

 
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
ul. Przystankowa 32 
52-235 Wrocław
tel.  +48 71 798 68 46
 e-mail:
post@sp23wroc.pl
Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku 
 w godz. 7.30-15.30

konto bankowe: PKO PB 92 1020 5226 0000 6402 0416 7383

Dyrektor: mgr Lucyna Cempel
Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców
:
codziennie -po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Przystankowa 32
Wicedyrektor: mgr Mirosława Krzemińska
Wicedyrektor przyjmuje rodziców:

codziennie -po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Przystankowa 32
Wicedyrektor: mgr Magdalena Gawron
Wicedyrektor przyjmuje rodziców klas 1-3:

codziennie -po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Pawia 35

e-mail do intendenta: intendent@sp23wroc.pl
telefony  

sekretariat:
portiernia ul. Przystankowa:
intendent, kierownik gospodarczy:
portiernia ul. Pawia:
główny księgowy:

+48 71 798 68 46 wew. 100
+48 71 798 68 46 wew. 151
+48 71 798 68 46 wew. 113
+48 71 798 68 46 wew. 150
+48 71 798 68 46 wew. 111