KontaktSP23

Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu

ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
tel. +48 71 798 68 46

e-mail: post@sp23wroc.pl

Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30

konto bankowe:

konto bankowe: PKO PB 92 1020 5226 0000 6402 0416 7383

Dyrektor: mgr Lucyna Cempel

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców:
codziennie - po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Przystankowa 32

Wicedyrektor: mgr Zuzanna Hauza

Wicedyrektor przyjmuje rodziców:
codziennie - po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Przystankowa 32

Wicedyrektor: mgr Barbara Bogusz

Wicedyrektor przyjmuje rodziców:
codziennie - po uzgodnieniu telefonicznym - ul. Pawia 35

telefony

sekretariat:
portiernia ul. Przystankowa:
intendent, kierownik gospodarczy:
portiernia ul. Pawia:
główny księgowy:
+48 71 798 68 46 wew. 100
+48 71 798 68 46 wew. 151
+48 71 798 68 46 wew. 113
+48 71 798 68 46 wew. 150
+48 71 798 68 46 wew. 111
e-mail do intendenta: intendent@sp23wroc.pl

Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kontakt

Tel.:+48 71 798 68 46
E-mail: post@sp23wroc.pl
Strona internetowa: www.sp23wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
Polska