Oferty pracy @ 2022-05-26
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu zatrudni od 01.09.2022 r.

1. Specjalistę ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy 40/40 (01.08.2022 r. - na okres próbny do 31.01.2023 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

2. Nauczyciela plastyki umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu 9/18

3. Psychologa na czas zastępstwa od 01.09.2022 r ., wymiar etatu 22/22

4. Nauczyciela matematyki na czas zastępstwa od 01.09.2022 r. wymiar etatu 18/18

5. Pedagoga specjalnego na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia, wymiar etatu 20/20. (wykształcenie obejmujące zakres Tyflopedagogiki).

6. Trzech wychowawców świetlicy na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia, wymiar etatu 26/26.

oferty można wysyłać do dnia 06.06.2022 r., na adres post@sp23wroc.pl
News powered by CuteNews - http://cutephp.com