Pedagog
 
Agnieszka Rybińska - pedagog szkolny

Zakres działań:
terapia pedagogiczna, pomoc pedagogiczna + elementy psychoterapii, wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej i trudności szkolnych, działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo dla rodziców, współpraca z instytucjami i organizacjami.

Zajęcia oferowane:

 • Terapia pedagogiczna kl. I-VI

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dysortografia, dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia)
- Zajęcia indywidualne dla dzieci z trudnościami w nauce (wspomagające rozwój pamięci, koncentracji, spostrzegawczości),
-zajęcia z elementami psychoterapii, (KSR, RTZ, trening pewności siebie)
- zajęcia wspomagające z elementami integracji sensorycznej (kl. I)

• Zajęcia wyrównawcze

• Zajęcia rozwijające: językowe (dla dzieci dwujęzycznych)

• Zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

• Mediacje rówieśnicze

Terminy: indywidualnie do ustalenia.


           
GRAFIK PRACY - <<ZOBACZ
Aktualności:

-Możliwa pomoc socjalna - zobacz!!!
Dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja istnieje możliwość ufundowania stypendium dla uczniów klas V-VIII, którzy:
- są zdolni i chcą rozwijać swoje talenty
- mają już jakieś osiągnięcia
- pochodzą z rodzin niezamożnych (ale w dochodach przekraczających kryteria MOPS). 
                                                     
                                                                                   Zobacz więcej...

Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9

Rejestracja/odbiór opinii:
ul. Krakowska 102
53-427 Wrocław
Sekretariat tel: 71 79868 32 wewn.100
sekretariat@ppp9-wroc.pl

gabinety klas IV-VI,
ul.Wieczysta 105

gabinety klas I-III,
ul. Drukarska 50

Szanowni Państwo, zmieniają się zasady diagnozowania dzieci. Poradnia PP nr 9 przygotowała nowe formularze do przedstawienia w momencie rejestracji dziecka.

Uwaga! Osobom przeprowadzającym badania diagnostyczne w PPP nr 9 należy dostarczyć:
1 - WNIOSEK w sprawie pogłębionej diagnozy ucznia
2 - ARKUSZ do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
3 - OPINIA O FUNKCJONOWANIU UCZNIA W SZKOLE - załącznik do wniosku
     o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.


*Formularze - pobierz


Znajdź z nami stypendium dopasowane do Ciebie! Fundacja Dobra Sieć-zobacz.

Bazy teleadresowe instytucji pomagających osobom doświadczającym przemocy -pobierz.

Szkolny Nobel 2019 - formularz

 заняття для дітей, які не володіють польською мовою  - zobacz.

Opinie i orzeczenia - informacja

Narkotyki SOS

Dajmy szansę - porady psychologa

Regulamin Wolontariatu

My dla świata

Jaki powinien byc autorytet(zobacz)

Bądź kumplem, nie dokuczaj! (zobacz)

Consilia ...dla rodziców dzieci młodszych. - ZOBACZ

Ogólnopolska infolinia interwencyjno-informacyjna - ZOBACZ

Pogotowie Mediacyjne - POBIERZ

WROCŁAWSKI INFORMATOR RODZINNY - ZOBACZ

Bezpłatne porady prawne - ZOBACZ 

Program "Rodzina 500 +" we Wrocławiu - ZOBACZ

Kampania antyprzemocowa - ZOBACZ

Ośrodek Wsparcia dla Rodzin PORT Wrocław

Zachowanie nastolatków a zmiany w ich mózgu

Światowy Dzień Walki z Anoreksją

Dla Rodziców - ISKIERKA

Warsztaty dla Rodziców-2018-19

Zgłoś hejt do administratora strony

Organizacje wspierające cudzoziemców

 

 
POWRÓT