W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników szkolnych można dokonać wpłaty na konto, które podane jest poniżej lub przynieść odkupiony podręcznik do biblioteki szkolnej. Informacja dotyczy uczniów klas IV-VIII.
Skip to content