PROJEKTY I PROGRAMY,
W KTÓRYCH UCZESTNICZY SPOŁECZNOŚĆ SP 23
 

● Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

2. Porozumiewanie się w językach obcych.

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

4. Kompetencje informatyczne.

5. Umiejętność uczenia się

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość

8. Świadomość i ekspresja kulturalna

 

● Innowacje pedagogiczne

● PROJEKTY I PROGRAMY 2018/2019
 

● PROJEKTY I PROGRAMY z zakresu PPP w roku szkolnym 2017/2018
 

● Bezpieczna jazda na rowerze 2017-2018
 

● Programy i projekty patiotyczne 2017 – 2018
 

● Innowacja pedagogiczna - Insta. Ling
 

● Projekt POWER na zasadach Erasmusa+
 

● Cała Polska czyta dzieciom (2015)
 
● Projekty i programy - 2015
 
● Projekty i programy - 2014
 

 

 strona główna