PROJEKTY I PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZY SPOŁECZNOŚĆ SP 23  • 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
  • 2. Porozumiewanie się w językach obcych.
  • 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  • 4. Kompetencje informatyczne.
  • 5. Umiejętność uczenia się
  • 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
  • 8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kontakt

Tel.:+48 71 798 68 46
E-mail: post at sp23wroc.pl
Strona internetowa: www.sp23wroc.pl

Szko?a Podstawowa nr 23 we Wroc?awiu
ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
Polska