PROJEKTY I PROGRAMY,
W KTÓRYCH UCZESTNICZY SPOŁECZNOŚĆ SP 23
 

● PROJEKTY I PROGRAMY z zakresu PPP w roku szkolnym 2017/2018
 

● Bezpieczna jazda na rowerze 2017-2018
 

● Programy i projekty patiotyczne 2017 – 2018
 

● Innowacja pedagogiczna - Insta. Ling
 

● Projekt POWER na zasadach Erasmusa+
 

● Cała Polska czyta dzieciom (2015)
 
● Projekty i programy - 2015
 
● Projekty i programy - 2014
 

 

 strona główna