Szkolne Sowy
Od roku szkolnego 1994/1995 uczniowie naszej szkoły otrzymują brązowe, srebrne i złote sowy za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę.

"BRĄZOWĄ SOWĘ" - otrzymują uczniowie klas IV - VI za dobre lub wzorowe zachowanie, oceny bardzo dobre i ewentualnie dwie oceny dobre.

"SREBRNĄ SOWĘ" - otrzymują uczniowie klas IV - VI za wzorowe zachowanie, oceny bardzo dobre i ewentualnie jedną ocenę dobrą.

"ZŁOTĄ SOWĘ" - otrzymują uczniowie klas VI na zakończenie nauki w szkole podstawowej - za uzyskanie w toku nauki minimum 4 srebrnych sów.

Rada Pedagogiczna może przyznać odznakę "ZŁOTEJ SOWY" uczniom szczególnie uzdolnionym, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. przeniesienie z innej szkoły) nie zdobyli 4 "SREBRNYCH SÓW". 
 
POWRÓT