Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Sukcesy


Lena Śmigielska 7a - VII miejsce

---:)------ Gratulujemy

Napisany 2021-06-20 przez j.dzikowski


Nasi uczniowie wzięli udział w największym międzynarodowym turnieju szermierczym dzieci w Europie, "Challenge Wratislavia".

Zofia Siergiej 6b zajęła VII miejsce

Maciej Wróblewski 4b zajął VII miejsce

Patryk Szczegielniak 5a zajął VIII miejsce

---:)------ Gratulujemy !

Napisany 2021-06-19 przez j.dzikowski


Uprzejmie proszę o zgłaszanie Wychowawcom (do 17.06) kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej : Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2020/2021 był uczniem szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży (dotyczy również szkoły podstawowej), publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; … 5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Napisany 2021-06-11 przez a.rybinska


Zofia Siergiej 6b - III miejsce

Maciej Wróblewski 4b - VIII miejsce

Gratulujemy ---:)-------

Napisany 2021-06-06 przez j.dzikowski


Patryk Szczegielniak 5a - III miejsce

Gratulujemy ---:)-------

Napisany 2021-05-30 przez j.dzikowski


Patryk Szczegielniak 5a - II miejsce

Maciej Wróblewski 4b - III miejsce

Zofia Siergiej 6b - III miejsce

Alicja Wasiak 7a - VI miejsce

Lena Śmigielska 7a - X miejsce, Maja Śmigielska 6b - XII miejsce, Szymon Ciciński 7a - XII miejsce.

---:)------- Gratulujemy!

Napisany 2021-05-27 przez j.dzikowski


Zofia Siergiej 6b - VII miejsce

---:)------- Gratulujemy!

Napisany 2021-05-27 przez j.dzikowski


<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>

Powered by CuteNews