Dane kontaktowe

Sekretariat

Adres skrzynki ePuap: /sp23wroc/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Konta bankowe

konto bankowe do opłat za wydanie duplikatu legitymacji, Świadectwa, Kart Dostępu, itp:

  PKO PB 92 1020 5226 0000 6402 0416 7383

konto bankowe do wpłat za obiady!:

  PKO PB 89 1020 5226 0000 6002 0416 7342

Telefony

sekretariat:

  +48 71 798 68 46 wew. 100

intendent, kierownik gospodarczy:

  +48 71 798 68 46 wew. 113

e-mail do intendenta:

   intendent@sp23wroc.pl

portiernia ul. Przystankowa:

  +48 71 798 68 46 wew. 151

portiernia ul Pawia:

  +48 71 798 68 46 wew. 150

główny księgowy:

  +48 71 798 68 46 wew. 111

Dyrektor: mgr Lucyna Cempel

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców:
po uzgodnieniu telefonicznym – we wtorki 15:00 – 16:00 – ul. Przystankowa 32

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Okuniewska

Wicedyrektor przyjmuje rodziców:
po uzgodnieniu telefonicznym – w środy 15:00 – 16:00 – ul. Przystankowa 32

Wicedyrektor: mgr Barbara Bogusz
w zastępstwie: mgr Urszula Barańska

Wicedyrektor przyjmuje rodziców:
po uzgodnieniu telefonicznym – w czwartek 15:00 – 16:00 – ul. Pawia 35

Skip to content