Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy SP-23, Rodzice, Uczniowie…

Lucyna Cempel

Napisany 2022-06-27 przez dyrektor


Serdeczne gratulacje dla naszego zdolnego ucznia klasy 8B Pawła Dobosza za zajęcie III miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym "Planeta i Życie".

Napisany 2022-06-22 przez a.czop


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Klasy 8

22.06.2022 Środa

17.00 Pożegnanie klas ósmych oraz Bal

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 kl. 8a- s. 6

10:00 kl. 8b- s.6

Klasy 1-3

23.06.2022 Czwartek

10:30 Uroczysty Apel na boisku szkolnym przy ul. Pawiej

Pożegnanie klas trzecich

Zapraszamy Rodziców.

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 (pierwsza zmiana)

1a- s. 12, 1c- s. 13, 2a- s. 8, 2d- s. 10, 3a- s. 9, 3c- s. 4, 3d- s. 6,

10:30 (druga zmiana)

1b- s. 12, 1d- s. 13, 2b- s. 8, 2c- s. 10, 3b- s. 9,

Klasy 4-7

24.06.2022 Piątek

9:30 Uroczysty Apel na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej

10:00 Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

4a- s. 5, 4b- s. 4, 5a- s. 24, 5b- s. 11, 6a- s. 012, 6b- s. 14, 7a- s. 12, 7b- s. 13

Zapraszamy Rodziców.

Napisany 2022-06-22 przez dyrektor


Napisany 2022-06-21 przez b.bogusz


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem