2023 rok jest rokiem obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania, które było narodowowyzwoleńczym zrywem przeciwko Imperium Rosyjskiemu.Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 01 lutego 1863 na Litwie. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku, a swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, w tym Królestwo Polskie.
Na Powstanie Styczniowe, które miało charakter wojny partyzanckiej złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców. Powstanie Styczniowe, mimo rosyjskich represji, przetrwało w narodowej pamięci i stało się inspiracją dla następnych pokoleń bohaterów walczących o niepodległość w epoce pozytywizmu. Było zrywem narodowościowym dla późniejszych twórców niepodległej Polski, min. Józefa Piłsudskiego, który dzięki przekazom o bohaterskim czynie powstańczym został wychowany na wzorowego Polaka. Dla nas dzisiaj ważne jest to, aby uczcić odwagę, tych którzy nie mając za dużych szans przeciwko zaborcy nie bali się chwycić za broń i pokazali, że jesteśmy narodem, który zasługiwał na swoje państwo. Ciekawostkę stanowi fakt, że na Uniwersytecie Wrocławskim jeszcze przed wybuchem powstania studiował jeden z jego przywódców gen. Marian Langiewicz (poniżej na zdjęciu). W Od 2013 roku jest patronem parku na wrocławskim Grabiszynie. W dniu 22 stycznia obchodzimy rocznicę tego tragicznego wydarzenia, gdyż powstanie zakończyło się klęską. Polska musiała jeszcze czekać kilkadziesiąt lat na swój moment, kiedy w pełni odzyskała swoją suwerenność.

Skip to content