Armia Krajowa (AK) powstała w dniu 14 lutego 1942 roku, po przeformowaniu Związku Walki Zbrojnej i jako część Wojska Polskiego stała się największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią w okupowanej Europie. Była chlubą narodu i okupanci czuli przed nią respekt. Żołnierze AK przeprowadzili wiele akcji odwetowych na wrogu i w ramach planu „Burza” w dniu 1 sierpnia 1944 wzniecili powstanie w Warszawie. Dla przypomnienia – Komendantem Głównym tej formacji był gen. Stefan Rowecki ps. „GROT”, który dziś patronuje naszej szkole. „Walczyli z miłości do Polski”.

Skip to content