Armia Krajowa (AK) powstała w dniu 14 lutego 1942 roku (dziś obchodzimy 82 rocznicę jej utworzenia) po przeformowaniu Związku Walki Zbrojnej i jako część Polskich Sił Zbrojnych stała się największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią w okupowanej Europie. Była chlubą narodu polskiego i okupanci czuli przed nią respekt. Armia Krajowa przeprowadziła wiele akcji odwetowych na wrogu, a w ramach planu „Burza” w dniu 1 sierpnia 1944 wznieciła powstanie w Warszawie. Dla przypomnienia, jej komendantem był gen. Stefan „Grot” Rowecki, który mówił, że „Armia Krajowa to ja..” To on ją stworzył i wiedział o niej niemal wszystko. Dziś jest naszym patronem i również jemu oddajemy cześć. Żołnierze Armii Krajowej walczyli z miłości do Polski, a pamięć o nich nie trwa na wieki.

Skip to content