17 września 1939 roku to data, która dla nas Polaków ma szczególne znaczenie. 84 lata temu Armia Czerwona z rozkazu Stalina łamiąc pakt o nieagresji wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wskutek agresji Polska utraciła całe swoje terytorium. Deportowano kilkaset tysięcy Polaków, wielu polskich obywateli poniosło śmierć z rąk policji politycznej NKWD.

Po dokonaniu przez ZSRS napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polakó, w tym: oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Natomiast pozostałych obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa sowieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Skip to content