21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości. W naszej szkole, w tym roku także zaplanowaliśmy wiele wydarzeń m.in. warsztaty w młodszych klasach szkoły podstawowej związane z kształtowaniem umiejętności wyrażania wdzięczności. 

Życzliwość jest jedną z najpiękniejszych i najważniejszych cech, jakie może posiadać człowiek. Nie tylko wywołuje uśmiech na twarzach innych, ale także przyczynia się do naszego własnego dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. Dlatego właśnie obchodzimy Dzień Życzliwości, by uczcić i podkreślić znaczenie tego fundamentalnego aspektu ludzkiej natury.

Życzliwość i wdzięczność są ze sobą ściśle powiązane, tworząc piękny krąg wzajemnych korzyści emocjonalnych i społecznych. Wdzięczność może być wynikiem doświadczenia życzliwości, podczas gdy praktykowanie wdzięczności może jednocześnie wzmacniać naszą zdolność do bycia życzliwymi wobec innych.

Dary dobroci, czy to w postaci życzliwości czy wdzięczności, są esencją ludzkiej wspólnoty. Kiedy praktykujemy życzliwość i doświadczamy wdzięczności, tworzymy większą harmonię społeczną, sprzyjającą wzajemnej pomocniczości i zrozumieniu. Pielęgnowanie tych wartości jest kluczem do tworzenia bardziej pełnych empatii społeczności, gdzie każdy gest dobroci staje się kroplą budującą potężny ocean pozytywnych zmian.

Skip to content