Dysleksja to jedno z najczęstszych zaburzeń czytania i pisania, które dotyka ludzi na całym świecie. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w rozumieniu tekstu czytanego, pisaniu a także w poprawnym rozróżnianiu liter i dźwięków. W celu podniesienia świadomości na temat tej trudności i promowania wsparcia dla osób z dysleksją, obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się w dniach 2-6 października.

Czy wiesz, że…

  • Dysleksja to neurobiologiczne zaburzenie uczenia się, które wpływa na zdolność czytania, pisania i analizy tekstów. Osoby z dysleksją często mają trudności w rozpoznawaniu słów, zapamiętywaniu ich oraz przetwarzaniu dźwięków języka pisanego. 
  • Dysleksja jest trudnością, która nie ma związku z inteligencją. Osoby z dysleksją mogą być równie bystre i utalentowane jak ich rówieśnicy, ale spotykają się z wyzwaniami w nauce czytania i pisania. Zaburzenie to nie jest wynikiem niskiego ilorazu inteligencji ani braku woli; towarzyszy mu natomiast problem z przetwarzaniem fonologicznym, tj. zdolnością do rozróżniania i analizowania dźwięków mowy.
  • Objawy dysleksji mogą być różnorodne i zmieniać się w zależności od wieku osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Wśród najczęstszych objawów można wymienić:
  • Trudności w czytaniu: Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w rozpoznawaniu słów, mieszają litery, pomijają je lub przekręcają. Czytanie może być wolne i mało płynne.
  • Problemy z ortografią: Osoby z dysleksją mogą popełniać błędy ortograficzne i mieć trudności w pisaniu wyrazów.
  • Trudności w zapamiętywaniu słów: Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w zapamiętywaniu słów czy fraz.
  • Problemy z rozumieniem tekstu: Mimo że osoby z dysleksją mogą być w stanie odczytać tekst, mogą mieć trudności w jego zrozumieniu i przetworzeniu.
  • Diagnoza dysleksji u uczniów wymaga wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i oceny specjalisty, takiego jak psycholog i pedagog. Ponadto bardzo ważnym elementem jest opinia nauczycieli pracujących z uczniem. Proces diagnozy obejmuje różne testy, które oceniają umiejętności czytania, pisania i przetwarzania języka. Istnieją różne kryteria diagnozy dysleksji, ale kluczowym elementem jest wykluczenie innych możliwych przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu.
  • Diagnoza dysleksji u dzieci jest ważnym krokiem, aby zapewnić uczniom odpowiednie wsparcie edukacyjne.

Znani dyslektycy

Nie brakuje przykładów osób z dysleksją, które osiągnęły niebywałe sukcesy. Nazywani „mistrzami słowa”, odnieśli triumfy jako aktorzy, pisarze, przedsiębiorcy czy artyści. To dowód na to, że dysleksja nie jest przeszkodą, lecz często siłą, która napędza wyjątkowe osiągnięcia. Przykłady takich osób, jak Albert Einstein, Steven Spielberg czy Richard Branson, pokazują, że dysleksja nie musi być przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Kluczowe w tej drodze do sukcesu jest wsparcie od rodziny, przyjaciół i nauczycieli.

Skip to content