I etap (szkolny) Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną o zawodach nauczanych w szkołach ponadpodstawowych Wrocławia. Zgłoszeni uczniowie  klas 7 i 8 wylosowali zawody do prezentacji. Prezentację wykonujemy w Powerpoint, max 10 slajdów, na ostatnim należy wpisać imię nazwisko klasę oraz źródła z których uczeń korzystał. Prace przesyłamy do 21.12.2023r. na adres: zuzhau3575@edu.wroclaw.pl

Kryteria oceny prezentacji przez Szkolną Komisję Konkursową (max 10 pkt.):

1. Zakres tematyczny pracy (czy praca zawiera wszystkie wymienione niżej informacje

o zawodzie)– 7 pkt.:

a) nazwa zawodu,

b) zadania, czynności wykonywane w ramach wybranego zawodu,

c) warunki pracy, środowisko pracy (np. praca w budynku, na zewnątrz, czas

pracy itp),

d) zalety i wady danego zawodu (możliwości znalezienia zatrudnienia, możliwości awansu,

możliwość podnoszenia kwalifikacji, wynagrodzenie itp.),

e) ścieżka kształcenia zawodowego (kontynuacja nauki po szkole podstawowej, studia, kursy

kwalifikacyjne itp.).

2. Forma pracy (przyjęte rozwiązania graficzne, komunikatywność i sposób przekazu informacji,

estetyka pracy)- 3 pkt.

Wszelkie informacje można znaleźć  na stronie www.doradcy-wroclaw.pl  w zakładce GPS po zawodach).

Doradca zawodowy

Skip to content