Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim z języka angielskiego!

Termin eliminacji szkolnych: 25.04.2024, 8:00, biblioteka szkolna

CELE KONKURSU: rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; wspieranie uczniów
uzdolnionych językowo i artystycznie ; rozwijanie kreatywności uczniów; prezentowanie efektów
twórczości artystycznej

WYTYCZNE DLA UCZNIA:

 1. Wybierz jeden z 10-u wierszy autorstwa Kenna Nesbitta do zaprezentowania. DO POBRANIA TUTAJ.
 2. Naucz się poprawnie czytać wybrany wiersz. Poproś o pomoc swojego nauczyciela języka
  angielskiego.
 3. Naucz się wiersza na pamięć.
 4. Przygotuj sposób prezentacji wiersza – wybierz kostium lub/i rekwizyt.
 5. Przedstaw swoją interpretację wiersza.

KRYTERIA OCENY:

 1. Umiejętności językowe.
 2. Wymowa.
 3. Interpretacja wiersza.
 4. Rekwizyt / kostium.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Występy uczniów oceni jury składające się z wybranych nauczycieli naszej szkoły. Laureaci konkursu będą reprezentować szkołę podczas finału konkursu w LO XIII w dniu 29.05.2024.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!

Skip to content