W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie kl. 3B w świetlicy szkolnej uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa Sztuką”, który dostarczył nam wiele wiedzy oraz nauki. Wszystkie prace wykonywaliśmy z dużym zaangażowaniem, starannością ale także i ogromną radością 🙂 Zrealizowaliśmy zadania projektu, takie jak: „Pocztówkowo”, Kolorowe dźwięki”, „Magiczne drzewo”, „Pole kwiatów”, „Witraż”, „Robert Delaunay”, „Op-art”, „Nasz ulubiony artysta”. Serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, na kolejne uczestnictwo w projekcie w przyszłym roku szkolnym 🙂

Skip to content