W naszej szkole w dniach 18-22 września odbywały się aktywności w ramach Tygodnia szczęścia, którego założeniem na ten rok było hasło przewodnie „Z optymizmem i nadzieją”. Inspiracją są czasy, w których żyjemy.

Świadome wzmacnianie optymizmu oznacza umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z doświadczeń. Nadzieja, z kolei, w świetle psychologii pozytywnej oznacza wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich realizacji. Mam nadzieję czyli mam cele do zrealizowania. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole było zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Tydzień Szczęścia w Szkole był okazją do podejmowania tematów, które są elementami składowymi dobrostanu: dbanie o pozytywne uczucia, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu, osiągnięcia i zdrowie. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To narzędzie profilaktyki depresji i chorób cywilizacyjnych. W kontekście trudnej sytuacji globalnej ale i dramatycznych wyników badań zdrowia psychicznego młodych Polaków te kwestie nabierają kluczowego znaczenia. Dzieci na każdy dzień miały zaplanowane aktywności. W czwartek odbyły się tańce i zabawy z wykorzystaniem monitora interaktywnego zakupionego przez Radę Rodziców. Dzieci również wykonywały plakaty jak i uczestniczyły w zajęciach z psychologiem szkolnym  realizującą temat „Magiczna moc optymizmu”.

Skip to content