W związku ze zbliżającym się świętem, podczas którego wspominamy zmarłych, jak co roku przygotowujemy się do odwiedzenia pobliskiego cmentarza, na którym są pochowani kombatanci. Prosimy, aby w klasach od 4-8 zakupiono znicze w dwóch barwach (po jednym na klasę) – klasy A – białe, klasy B – czerwone. Zostaną one zapalone na grobach kombatantów oraz przed obeliskiem szkolnym. Znicze składamy w sali nr 6 u nauczyciela historii Pana Andrzeja Zająca. Termin dostarczenia – do 27.10.2022, godz. 12.00 (najbliższego piątku).

Skip to content