Doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w odpowiedzi na prośby płynące ze strony wychowawców klas 8 i szkolnych doradców zawodowych, organizują w marcu 2023 roku szkolenia online dla rodziców uczniów klas 8 dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Rodzice będą mieli do wyboru 5 terminów szkoleń. Liczba miejsc na każdym spotkaniu jest ograniczona.
Tematyka szkolenia:

 1. System szkolnictwa ponadpodstawowego:
  a) oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadpodstawowych,
  b) zawody i kwalifikacje,
  c) ścieżki edukacyjne umożliwiające uzyskanie określonego zawodu,
 2. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
  a) sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
  postępowaniu rekrutacyjnym,
  b) tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  c) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na
  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  d) rekrutacja elektroniczna we Wrocławiu.
  Szkolenia będą realizowane zdalnie poprzez platformę MS Teams. Linki do szkolenia zostały wysłane przez dziennik Vulcan.
  Terminy szkoleń: 6, 9, 14, 15 i 20 marca (do wyboru przez rodziców) od godziny 17.00 do 18.30.
  Doradca zawodowy.
Skip to content