Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w konkursach zDolnego Ślązaka.

  1. Uprawnienia laureatów:
    a. najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
    b. zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.
    c. przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
  2. Uprawnienia finalistów.
    Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

GRATULUJEMY 🙂

Skip to content