Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie :),

wielkimi krokami zbliża się czas Etapu I (eliminacji szkolnych) konkursu zDolny Ślązak.

W dniach od 16.10.2023 do 27.10.2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego (16.10), angielskiego (17.10) i niemieckiego (18.10), oraz z biologii (19.10), matematyki (23.10), chemii (24.10), fizyki (25.10), geografii (26.10) i historii. (27.10). Konkursy będą się rozpoczynać o godzinie 10:00.

Harmonogram tego i kolejnych etapów, wraz z czasem trwania podane są na stronie internetowej konkursów:  HARMONOGRAM KONKURSÓW 2023/2024

Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli uczących danego przedmiotu do dnia 03.10.2023 (ze względów organizacyjnych jest to nieprzekraczalna data). W razie nieobecności nauczyciela zgłoszenia może przyjmować szkolny koordynator konkursu (Ewa Sawicka :)).   

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczona KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem (jedna, niezależnie od liczby konkursów, w których uczeń bierze udział) . 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz obowiązująca bibliografia z poszczególnych przedmiotów na wszystkie etapy konkursu znajdują się w regulaminach przedmiotowych konkursów:  REGULAMIN KONKURSÓW ZDOLNY ŚLĄZAK 2023/2024

Arkusze konkursowe z różnych etapów konkursu z poprzednich lat dostępne są na stronie:   ARKUSZE KONKURSOWE

W regulaminie konkursu zawarty jest rozdział o uprawnieniach laureatów konkursów:  
Uprawnienia laureatów:  
1. najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł laureata konkursu zDolny Ślązak  
2. zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu  
3. przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.   

Uprawnienia finalistów:  
Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.   

Ważne: 

Podczas eliminacji szkolnych, powiatowych i finałów wojewódzkich nie dopuszcza się korzystania z pomocy innych osób lub pomocy dydaktycznych, w tym telefonów komórkowych, poza przekazanymi przez organizatorów.

Skip to content