Jutro jest 17 września 1939 roku. Jest to data, która dla nas Polaków ma szczególne znaczenie. Otóż 83 lata temu Armia Czerwona z rozkazu Stalina łamiąc pakt o nieagresji wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. Wskutek agresji Polska utraciła 48% swojego terytorium. Deportowano kilkaset tysięcy Polaków, wielu polskich obywateli poniosło śmierć z ręki NKWD. Po dokonaniu przez ZSRS napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa sowieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.
Zródło:https://www.gov.pl/web/kazachstan/17-wrzesnia-1939-r-armia-czerwona-rozpoczela-inwazje-na-polske

Skip to content