Dziś mija 80 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II […]
Drukarka 3D drukuje nam dekoracje wiosenno-świąteczne i pomoce naukowe. Do wymiany filamentu potrzeba czasem współpracy, ale ostatecznie […]
20 x 6 zł = 120 zł PŁATNE DO 30.04.2023 R.
Skip to content