We wrześniu 1998 r. Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, stwierdzając w uchwale, że było ono „fenomenem w dziejach nie tylko II wojny światowej”. Doprawdy, trudno jest uniknąć słowa „fenomen” – oznaczającego coś niezwykłego, niepowtarzalnego, unikatowego – kiedy się mówi o takim zjawisku, jakim była ogromna struktura konspiracyjna, podlegająca rządowi RP na uchodźstwie, budowana w warunkach podwójnej okupacji od jej początku. Kiedy powstały pierwsze struktury podziemnej Polski, bronił się przecież jeszcze nie tylko Hel, ale i Warszawa!
Jako, że w dniu 27 września została powołana pierwsza organizacja niepodległościowa na okupowanym już przez Niemców terenie o nazwie Służba Zwycięstwu Polsce, która później została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) oraz Armię Krajową (AK).
Przypominamy wszystkim, że nasz patron gen. Stefan GROT Rowecki był Komendantem Głównym Armii Krajowej, która będąc formacją wojskową stanowiła trzon Polskiego Państwa Podziemnego i dlatego tę datę czcimy z największymi honorami. W dniu 27 września również swoje święto obchodzą Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, o których pamiętamy, gdyż stoją na straży naszych miejscowości i mają nas wspierać lokalnie. Wszystkim żołnierzom tej formacji składamy podziękowania za ich ciężką służbę i życzymy jak najwięcej przysłowiowego żołnierskiego szczęścia. Na stronie www. ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/88767,Aplikacja-Polskie-Panstwo-Podziemne-do-pobrania-na stronie jest historyczna gra edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej „Polskie Państwo Podziemne”.

Skip to content