Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im.gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Rozdział 3 § 8.1.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.

§ 8.1.Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Tym samym, anonimowe pisma kierowane do szkoły NIE BĘDĄ w żaden sposób rozpatrywane.

W celu udzielenia odpowiedzi, proszę wszelką korespondencję podpisywać imieniem i nazwiskiem nadawcy.

Pragnę nadmienić, iż w zakładce „Dokumentacja” jest umieszczona „PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Z poważaniem

Lucyna Cempel

Dyrektor SP23

Skip to content