W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Było to spowodowane tym, że komuniści za wszelką cenę chcieli utrzymać władzę i postanowili zniszczyć wielomilionowy ruch NSZZ „Solidarność”, który domagał się równego traktowania wszystkich obywateli w naszym kraju. Ten wojskowy zamach stanu kosztował życie kilkudziesięciu Polaków. Wielu działaczy było internowanych i stan ten trwał aż do 1983 roku. Była wprowadzona godzina milicyjna, nie wolno było swobodnie się przemieszczać po kraju, rozmowy telefoniczne były kontrolowane, a twórczość literacką, sztukę filmową oraz prasę, które głosiły prawdę o sytuacji w Polsce ocenzurowano. Był to najsmutniejszy okres dla obywateli w powojennej Polsce i dlatego co roku rocznica ta jest przywoływana, abyśmy pamiętali o wartościach demokratycznych, jakie dzisiaj możemy uznawać za gwarantujące polskim obywatelom wolność słowa, równość obywatelską, a których w czasach komunistycznych nie było.

Skip to content