Czy widzisz, czy słyszysz

to w śnieżnej zamieci

Mikołaj z elfami

po niebie dziś leci!

W wielkich saniach

z siódemką reniferów

ma prezenty różne

dla dzieci tak wielu!

Dziękujemy Radzie Rodziców za uświetnienie tego wyjątkowego dnia!

Skip to content