W dniu 6 marca 2023 roku w Auli Urzędu Wojewódzkiego im. Jerzego Woźniaka odbyła się Dolnośląska Wystawa Historyczna Rodziny Szkół im. AK i Bohaterów AK. Udział w wystawie zdeklarowało większość szkół należących do Dolnośląskiej Rodziny AK. W tym roku realizowaliśmy projekt: „Przejawy pamięci o dowódcach AK w naszym regionie”. Uczniowie wcielili się w detektywów – poznawali historię ulic, tablic pamiątkowych, wydarzeń związanych z Patronem lub wybranym dowódcą AK. Wyniki projektu przedstawiły w formie graficznej uczennice klasy 7b: B.Lachowska, A.Tomaszewska, M.Żukowska, H.Zając, I.Franas. Pracę zreferowała O.Gembarzewska. Projekt koordynował nauczyciel historii A.Zając.

Skip to content