21.03.2024 r . godz. 9. Konkurs o zasięgu międzynarodowym, dla klas 2-8.

Zgłoszenia i wpisowe w nieprzekraczalnym terminie do 7.02.2024r. do nauczycieli matematyki (kl. 4-8), klas 2-3. u swoich wychowawców. Wpisowe w wysokości 16 zł wpłacamy przy zapisie. Proszę w miarę możliwości o wyliczone kwoty 😉 Każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzymuje nagrodę uczestnika. Szczegóły na stronie konkursu, na tej również stronie dostępne są archiwalne arkusze z zadaniami, zachęcamy do ćwiczenia 😉

Skip to content