Dyplom uznania za bardzo dobry wynik w konkursie otrzymali: Kajetn Bondarewicz kl. 5a Hanna Zając kl. 8b […]
Nasi uczniowie: Damian Kunik kl. 7b, Alan Adam kl. 8a, Beniamin Irzykowicz kl. 8a, dostali się do finału […]
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, do drugiego etapu zakwalifikowały się dwie trzyosobowe drużyny, złożone z […]
21.03.2024 r . godz. 9. Konkurs o zasięgu międzynarodowym, dla klas 2-8. Zgłoszenia i wpisowe w nieprzekraczalnym […]
Zapraszam uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie Matematyka i Ekonomia. Jest to projekt, […]
Laureat (10. miejsce w kraju) Damian Kunik kl. 7b  Wyróżnienie (15. miejsce w kraju) Bartosz Studziński kl. […]
W szkole odbędzie się pierwszy etap konkursu w dniu 11.01.2024 (godzina zostanie ustalona i podana na drzwiach […]
chętni uczniowie zapisują się u swoich nauczycieli matematyki etap szkolny 23.11.2023 (wykład +część zadaniowa) więcej o konkursie […]
listy zapisanych uczestników wywieszone na drzwiach sal 24 i 6. powodzenia
Gratuluję i życzę powodzenia w finale w Instytucie Matematyki UWr 25 listopada
Skip to content