chętni uczniowie zapisują się u swoich nauczycieli matematyki

etap szkolny 23.11.2023 (wykład +część zadaniowa)

więcej o konkursie na stronie:

https://fmw.math.uni.wroc.pl/koma/konkurs-matematyczny-koma

Skip to content