Zajęcia prewencyjne z udziałem policyjnych dzielnicowych naszego rejonu odbyły się 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Pawiej. Celem spotkania było przypomnienie m.in. zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej były bardzo pomocne w uświadamianiu dzieci w ważnych kwestiach dotyczących przemocy i zachowań demoralizacyjnych. Były one przeprowadzone w sposób ciekawy, zawierały dużo ważnych i uczących treści. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Dziękujemy za współpracę policji i wsparcie w procesie wychowawczym dzieci.

Skip to content